Dansk telesalg etter planen

Ameritech er blitt en av tungvekterne nordisk telekom, etter at generalforsamlingen i Tele Danmark mandag gav sin tilslutning til at selskapet får kjøpe 34 prosent i det danske televerket.

Ameritech er blitt en av tungvekterne nordisk telekom, etter at generalforsamlingen i Tele Danmark mandag gav sin tilslutning til at selskapet får kjøpe 34 prosent i det danske televerket.

Til tross for kritiske røster gikk salget etter planen, ihvertfall de planene som den danske staten, Tele Danmark og Ameritech hadde lagt opp til. Mens Ameritech kjøper 34 prosent av Tele Danmark-aksjene, kjøper Tele Danmark tilbake resten av statens aksjepost, som var på vel 52 prosent. Dermed øker Ameritech og de andre aksjonærenes andel av aksjekapitalen. Ameritech blir den dominerende eier med kontroll på 42 prosent av aksjene.

Tele Danmark er det første helprivatiserte nordiske televerket.

På generalforsamlingen ble det samtidig klart at selskapet toppsjef Hans Wurzen, trekker seg, og blir erstattet av Hans Munk Jensen, som allerede jobber i selskapets ledelse.

Det nye styret på 12 representanter gir Ameritech 6 styremedlemmer, inkludert styreleder og nestleder.

Til toppen