Dansk verktøy bedrer bedriftens IT

Et dansk verktøy måler IT-virksomheter, og leverer oppskrift på hvordan ting kan gjøres bedre.

Når danske bedrifter forsøker å bli bedre gjennom innovasjons- og forbedringsprosjekter, er det bare halvparten som lykkes, viser en dansk undersøkelse.

Nå kan et nytt IT-verktøy hjelpe. Verktøyet er utviklet av Talent@IT som er et forsknings- og prosjektsamarbeid mellom ATP-Huset, Danske Bank, PBS, SimCorp, forskere fra Delta Dansk Elektronik, Lys & Akustik og IT-Universitetet i København.

Talent@IT ble igangsatt i 2003, og tanken var å gjøre Danmark ledende på praktisk prosessforbedring. I tillegg var målet at danske IT-bedrifter skulle forbedre seg i konkurransen på det globale markedet og være tidlig ute på IT-utvikling.

Lektor ved IT-Universitetet Jan Pries-Heje forteller i en pressemelding om et egenutviklet verktøy, døpt ImprovAbility, skal måle en virksomhets styrke og svakheter. Bedriften blir målt ut fra 20 forskjellige parametere som til sammen skal være avgjørende for at en IT-virksomhet oppnår suksess eller fiasko med de forbedringer som gjennomføres.

Modellen avslører i tillegg til sterke og svake sider, også om virksomheten bruker unødige krefter på et område som ikke har noen forretningsmessig betydning, og på den måten sløser med sine ressurser.

IT-Universitetet har funnet ti måter å gjøre forandringer på. Ved hjelp av modellen kan virksomheten bli fortalt hvilken av de ti forandringsmetodene som skal benyttes.

Et IT-selskap som ble målt med modellen fikk for eksempel vite at de skulle benytte mer brukertester av prosjektenes resultater. De fikk også vite at de skulle holde opp med ledertreninger og i stedet satse på sosialisering og læringsdrevet forandring.

Pries-Heje mener at resultatene ved å følge rådene ganske raskt vil materialisere seg på bunnlinjen.

Prosjektets resultat er nå i ferd med å bli samlet til en bok til prosjektledere som ønsker å bli bedre.

Til toppen