Danske banker slipper moms på IT-drift

Danske finansinstitusjoner får delvis momsfritak når de lar andre tar seg av IT-driften.

Danske finansinstitusjoner får delvis momsfritak når de lar andre tar seg av IT-driften.

I forrige uke sendte skatteministeriet i København ut et rundskriv om moms på IT-drift i finansinstitusjoner. Nye retningslinjer skal likestille intern og ekstern IT-drift fra et momssynspunkt, slik at man ikke får større skattebelastning når man lar andre ta seg av IT-driften. Rundskrivet innebærer at opp mot halvparten av finansinstitusjonenes eksterne driftskontrakter kan bli fritatt for moms.

Computerworld Danmark skriver at rundskrivet "kan sætte yderligere skub i vækstmarkedet for outsourcing", og legger til: "Der er optimisme at spore blandt danske virksomheder, der arbejder med drift af IT-systemer for banker, forsikringsselskaber og andre virksomheder i den finansielle sektor."

Rundskrivet allmenngjør et tilfelle der Sparekassernes Datacentral (SDC) fikk medhold i en EU-domstol at den ikke skulle betale full merverdiavgift av omkostningene ved IT-driften. SDC omfatter 80 forretnings- og sparebanker, og inngikk i fjor en driftsavtale med IBM. Tidligere i år opprettet IBM og Nordea et felles IT-driftsselskap som det kommende tiår skal drive IT-systemer for 16,6 milliarder danske kroner.

Computer Business Review skriver at det er uklart hvorvidt andre EU-land vil gjennomføre det samme prinsippet som Danmark. I Storbritannia slipper finansinstitusjoner å betale moms på sin interne IT-drift, men må betale 17,5 prosent dersom de legger ut driften til en samarbeidspartner.

Til toppen