Danske barn skal på mobil-avvenning

Det danske Helserådet skal prøve å få barn og unge til å unngå unødig bruk av mobiltelefoner. Det er den danske helseministeren Sonja Mikkelsen som står bak forslaget.

Det danske Helserådet skal prøve å få barn og unge til å unngå unødig bruk av mobiltelefoner. Det er den danske helseministeren Sonja Mikkelsen som står bak forslaget.

Det finnes ingen bevis for at det er direkte skadelig å bruke mobiltelefoner, men Danmarks helseminister har fattet sin beslutning på bakgrunn av et notat fra Sundhetsstyrelsen (det danske Helserådet) om mobiltelefoner og eventuelle helseskader.

Sonja Mikkelsen sier, ifølge Jyllands-Posten, at det danske folket har krav på å få del i den kunnskap som finnes om mobiltelefoner og helse.

- Bruken av mobiltelefoner har hatt en eksplosiv økning, og for mange barn og unge har den nærmest blitt som en del av deres antrekk. Derfor vil vi følge området meget tett, uttaler hun.

Helserådets notat er bygget på en omfattende britisk rapport, og departementet konkluderer med at det ikke finnes bevis for at bruk av mobiltelefon er helseskadelig. Det kan derimot dokumenteres at de påvirker mennesker, og Mikkelsen mener denne tvilen skal komme forbrukerne til gode.

Den britiske ekspertgruppen som har skrevet rapporten fraråder barn den utbredte bruken av mobiltelefoner til uvesentlige samtaler. Det kan nemlig være biologiske bivirkninger av strålingen fra mobiltelefonene - også på hjernen. Samtidig mener britene at mobiltelefonene bør merkes slik at alle kan se hvor mye energi den enkelte telefon sender inn i hjernen.

Jyllands-Posten har tidligere skrevet om SMS-avhengighet:

Dansker behandles for "SMS-narkomani"

Til toppen