De har verneplikt i Cyberforsvaret, men Norge har ingen planer om det samme

De har verneplikt i Cyberforsvaret, men Norge har ingen planer om det samme
Cyberforsvarets operasjonssenter, også kjent som CDOC/Cyber Defence Operation Center på Jørstadmoen Anette Ask/Forsvaret

I forrige uke startet 16 unge vernepliktige i Danmark i militærtjeneste som retter seg mot å bygge bedre militære kapasiteter innenfor IT-sikkerhet. De unge talentene skal jobbe med blant annet cyber- og hackerangrep for å beskytte danske borgere.