Danskene undersøker åpen kildekode

EU-kommisjonen ivrer etter åpen kildekode og sponser et stort dansk prosjekt.

Danskene undersøker åpen kildekode

EU-kommisjonen ivrer etter åpen kildekode og sponser et stort dansk prosjekt.

Danmark skal gjennomføre en stor undersøkelse for å kartlegge barrierene for utbredelse av løsninger basert på åpen kildekode. Totalt sak de undersøke 5000 bedrifter og offentlige institusjoner. Prosjektet har en kostnad på 9 millioner kroner og halvparten av midlene kommer fra EU.

I tillegg til det store antallet danske organisasjoner vil undersøkelsen også inkludere et mindre antall britiske og irske virksomheter.

Det er det danske programvarehuset Magenta som kjører undersøkelsen.

– Bakgrunnen er at vi er noen virksomheter som gjennom en rekke år har snakket om nødvendigheten av å få fakta på bordet, så vi kan utales oss kvalifisert om åpen kildekode. Derfor lager vi nå en helt ned på jorden analyse hvor vi spør mange virksomheter for å få nok empiri, sier Magentas direktør, Morten Kjærsgård til Comon.

Kjærsgård er ved siden av jobben i Magenta, formann i Danmarks forening for åpen kildekode-leverandører.

– Vi merker at EU-kommisjonen virkelig er interessert i dette og kommisjonen samler også kunnskap om åpen kildekode på sin hjemmeside. Saken er jo den at den europeiske IT-industri er kjennetegnet ved små og mellomstore bedrifter og derfor tror vi ikke at svaret på den amerikanske utfordringen er å skape en stor europeisk aktør. Vi tror derimot at man ved å utnytte de beste elementene i åpen kildekode-samarbeidet kan få skapt en ekstremt konkurransedyktig europeisk IT-industri, sier Kjærsgård til Comon.

Prosjektet skal kjøres frem til 1. mars 2007 og er det hittil største europeiske prosjekt av denne typen.

Etter hvert vil prosjektet utvides til å omfatte Tyskland, Frankrike og øvrige nordiske land. Om dette også omfatter utenforlandet Norge er foreløpig uklart.

Mer informasjon om prosjektet kan leses her.

Til toppen