Dansker bygger GSM-nett i Ukraina

Ukraine Mobile Communications (UMC), et konsortium eid av den ukrainske stat, Tele Danmark, Deutsche Telekom og hollandske PTT Telecom, er tildelt en av i alt tre lisenser til drift av et landsdekkende GSM-nett i Ukraina.

Ukraine Mobile Communications (UMC), et konsortium eid av den ukrainske stat, Tele Danmark, Deutsche Telekom og hollandske PTT Telecom, er tildelt en av i alt tre lisenser til drift av et landsdekkende GSM-nett i Ukraina.

UMC har siden 1993 tilbudt mobiltelefoni basert på NMT-systemet og dekker i dag de største byene og hovedveiene i Ukraina. Ved utgangen av 1996 hadde selskapet omlag 29.000 NMT-abonnenter og sysselsatte 497 personer.

Helt fersk på GSM er imidlertid UMC ikke. Selskapet har allerede etablert et GSM-nett i Kiev som nå står klart til idriftsettelse. Ukrainske myndigheter har imidlertid meddelt at tildelingen av frekvenser kan bli forsinket med fem måneder og at nettet derfor ennå ikke kan settes i drift.

Retten til å benytte radiolisensene koster 34 millioner amerikanske dollar og er gitt for en periode på 15 år - tilsvarende restperioden for UMCs NMT-lisens.

Ukraina har 52,1 millioner innbyggere, men telefondekningen er svært lav (16 prosent). Mobildekningen er på beskjedne 0,1 abonnent per 100 innbyggere, noe som indikerer et enormt vekstpotensial for de aktørene som etablerer seg i landet.

Eiersitsen i UMC fordeler seg slik: Tele Danmark, Deutsche Telekom og PTT Telecom eier 16,33 prosent hver, mens den ukrainske stat gjennom konsortiet UKR-TELECOM sitter på de resterende 51 prosent av aksjene.

Til toppen