Dårlig drift i TV 2

Foreløpig resultat fra TV 2 viser at selskapet sliter med dårligere inntjening sammenlignet med i fjor.

Heller ikke TV 2 slipper unna nedgangen i reklamemarkedet. TV-kanalen er en veiviser for hvordan det står til i den kommersielle TV-bransjen med sitt monopol på riksdekkende reklame-TV. Andre kvartal i år viser selskapet en betydelig forverring av resultatet sammenlignet med år 2000.

TV 2 et negativt resultat etter skatt på fem millioner kroner. Driftsresultatet ble på 65 millioner, sammenlignet med 162 millioner for samme periode ifjor.


I en pressemelding fra A-pressen heter det at resultatet i fjor var preget av gevinsten fra fra salg av aksjer i Canal Digital. I tillegg er regnskapet belastet med en nedskrivning av aksjene i Vizrt.

- Det er større svikt i TV 2-resultatet enn ventet, Alf Hildrum i en kommentar.

Til toppen