Dårlig kommuneøkonomi gir digitalt skille

Kunnskapsløftet krever at elever skal ha digital kompetanse, men forutsetningene spriker.

Dårlig kommuneøkonomi gir digitalt skille

Kunnskapsløftet krever at elever skal ha digital kompetanse, men forutsetningene spriker.

Kompetanseløftet i skolene innebærer at digital kompetanse skal være en av de fem ferdighetene på lik linje med lesing, skriving, regning og muntlig framføring.

– Men hvordan grunnskoler og videregående skoler tilrettelegger for digitalt utstyr, legger ikke vi oss opp i, forteller kommunikasjonsrådgiver Kristine Strømmen i Utdanningsdirektoratet til digi.no.

Hun medgir at det som til syvende og sist avgjør IT-valget er kommunene og fylkenes vilje og evne til innkjøp av nytt utstyr.

Det eneste kunnskapsminister Øystein Djupedal har uttalt om dette, er at utgiftene til PC ikke skal overstige det fagbøker koster. Anskaffer man en PC, må man altså bruke tilsvarende mindre på bøker.

Det siste gjennomsnittstallet for PC-dekning i skolene er fra 2004. Da var det i snitt 6,5 elever som måtte kjempe om en PC.

Noen fylker har løst utfordringen med å lease PC-er, som for eksempel fylkeskommunen i Nord-Trøndelag. For 303 kroner i måneden over tre år får elevene utdelt nye bærbare PC-er med ordbøker, kalkulator, programvare og 24 timers service ved skolestart.

Ved skolegangens slutt har elevene betalt 10 908 kroner for PC-en som da er deres eiendom.

Men elever i andre kommuner kan få en splitter ny PC i høykvalitetsklassen nærmest for seg selv. Dette gjelder blant annet Drammen kommune som i disse dager får levert 1250 IBM ThinkPad (bærbare PC-er) til ungdomsskolene i Drammen Kommune.

Det er Norsk Data Senter som står bak leveransen, og avtalen har en verdi på rundt seks millioner kroner. Det gir en pris på 4 800 kroner per PC.

Drammen kommune har i underkant av 2000 elever i ungdomsskolene, og avtalen innebærer at hver elev i perioder får tilgang til sin egen bærbare PC.

Spesialkonsulent Per Christensen i Drammen kommune forteller til digi.no at med tillegg av kommunens stasjonære PC-er er det nå en dekning på en PC til hver elev.

I tillegg har kommunen full trådløs dekning og skal dessuten sette i gang med læringsprogrammet «Microsoft Learning Gateway» i ungdomskolene og deretter barneskolene, forteller Christensen.

– Drammen er en foregangskommune, som har fått en god pris til et svært godt produkt som i alle fall vil ha en levetid på tre år, sier salgsansvarlig Lars Borgestrand i NDS til digi.no.

Avtalen inkluderer de viktigste funksjonene som kreves for å administrere og drifte IKT-systemer for undervisning i en kommune, forteller han.

Support-biten blir driftet fra en egen IKT-gruppe fra Drammen kommune.

Strømmen i Utdanningsdirektoratet har ikke oversikt over hvor mange av de 3 162 barne- og ungdomsskolene og 475 videregående skolene som har fått budsjett til å gjennomføre det digitale løftet

Til toppen