Dårlig kundeveiledning svekker IBMs database

Gartners nyeste databaserapport har stadig IBM, Oracle og Teradata på topp, men IBM svekkes av dårlig kundeveiledning, heter det.

Gartners nyeste databaserapport har stadig IBM, Oracle og Teradata på topp, men IBM svekkes av dårlig kundeveiledning, heter det.

Gartner publiserer jevnlige rapporter under tittelen Data Warehouse DBMS Magic Quadrant. Formålet er å angi hvilke databaseverktøy som best skalérer til å håndtere store og komplekse datavarehus. Den nyeste rapporten, fra januar i år, er nettopp gjort allment tilgjengelig. Den forrige rapporten er datert april 2002.

Gartners metode er først å sile ut produkter som egentlig ikke passer til anvendelsen. Deretter vurderes de som er funnet hensiktsmessige langs to akser, henholdsvis utføringsevne ("ability to execute") og fullverdig visjon ("completeness of vision"). De to målene avgjør produktenes plassering i den "magiske kvadraten" der alle kommer i en av fire delkvadrater: nisjeaktører, utfordrere, visjonære og ledere.

Dette er den magiske kvadranten fra den nyeste rapporten. Gartner slår fast at de respektive stillingene ikke er særlig endret siden april i fjor. Ledertrioen er den samme – NCR Teradata, Oracle og IBM DB2 – det samme gjelder Microsoft SQL Servers enestatus som utfordrer, mens Sybase og Non-Stop SQL utgjør nisjeaktørene.

Blant lederne sier Gartner at IBM er jekket noe ned fordi selskapet gir uklare og dels motstridende signaler om forholdet mellom de to produktene DB2 og Informix. Denne vurderingen bygger på erfaringer blant IBM-kunder. Gartner peker også på at det er få nye store avtaler, og at IBM må korrigere kursen for å unngå å jekkes ytterligere ned. Vurderingen av Oracle og Teradata er nærmest uendret.

Microsoft er utfordreren til disse tre, vesentlig på grunn av få virkelig store implementasjoner. Gartner venter at neste utgave av SQL Server, Yukon, vil komme i kvartalet før eller etter neste årsskiftet, og vil inneholde forbedringer som kan bedre Microsofts stilling i forhold til konkurrentene.

Blant nisjeaktørene er Sybase flyttet noe opp, fordi Sybase IQ er bedre posisjonert mot beslutningsstøtte, og fordi selskapet har fokusert på tre spesifikke bransjer – helse, finansielle tjenester og offentlig sektor – der det har vist seg leveringsdyktig.

Gartner konkluderer med at det er intens konkurranse mellom aktørene, og at kundene må ikke bare se på leverandørenes omsetning og markedsstrategier, men også nøye vurdere hvilken teknologi de vil være best tjent med på kort og lang sikt.

Til toppen