Dårlig kvalitet på kommunale nettsider

Hver fjerde kommune har hjemmesider som ikke holder mål, avslører fersk kåring fra Norge.no.

Hver fjerde kommune har hjemmesider som ikke holder mål, avslører fersk kåring fra Norge.no.

Mange kommuner har åpenbart for lite fokus på nettstedet som en av de viktigste kommunikasjonskanaler mot innbyggerne. Det viser fersk kåring fra Norge.no som siden

2004 har gjennomført årlige kvalitetsvurderinger på offentlige nettsteder.

I 2007 er 692 nettsteder vurdert. Av disse er 246 statlige og 446 kommunale/fylkeskommunal blitt vurdert.

Det er et stort skille i kvaliteten på de kommunale nettsidene, viser kvalitetsvurderingen fra Norge.no. Nettstedene blir rangert på en skala fra 1 – 6 stjerner, og blir vurderte etter krav til tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold.

7 av de 8 nettstedene som oppnå 6 stjerner er kommunale. Det viser at flere kommuner jobber målrettet med å tilby tilgjengelig nettsteder og gode tjenester for innbyggerne.

Men det er fremdeles mange kommuner som ikke kommer godt ut i vurderingen. 113 kommunale nettsteder får bare 1 til 2 stjerner. Det tilsvarer 26 prosent av alle vurderte kommuner. Mange kommuner har åpenbart for lite fokus på nettstedet som en av de viktigste kommunikasjonskanaler mot innbyggerne.

Resultatet fra vurderingene blir presentert på nettstedet norge.no. Her kan man også finne resultatene for kommunene sortert etter fylke.

Til toppen