Dårlig moral truer Internett-distribuert programvare

De fleste som laster ned programvare til prøve, betaler ikke for den selv om de tar den i bruk, viser en undersøkelse av BSA i USA.

Business Software Alliance er en global sammenslutning av programvarehus, og har markert seg spesielt i kampen mot piratkopiering. BSA har fått Ipsos-Reid til å gjennomføre en spørreundersøkelse blant 1000 amerikanske Internett-brukere for å kartlegge holdninger til nedlastet programvare. Det er første gang BSA samler materiale om hvordan sluttbrukere forholder seg til det foreningen kaller online tyveri.

Tallene avdekker en rekke selvmotsigende trekk i disse holdningene. Halvparten av Internett-brukerne har en eller annen gang lastet ned kommersiell programvare på prøve for så å bruke den jevnlig. Av disse innrømmer 81 prosent at de ikke alltid har betalt for hver kopi de har tatt i bruk. Hele 57 prosent sier at de "sjelden eller aldri" betaler noe overhode for slike applikasjoner.

Denne praksisen står i skarp kontrast til hvordan respondentene beskriver sine egne holdninger. Bare 12 prosent innrømmer at de noen gang kan ha kommet i skade for å opptre som "programvarepirat". Hele 95 prosent mener de som lager programvare må få betalt for det. 85 prosent mener at opphavsrett spiller en avgjørende rolle for inntektsgrunnlaget til selskaper som skal finansiere forskning og utvikling.

Dette minner sterkt om hvordan mange bilister forholder seg til fartsgrenser. Man er gjerne for hastighetsbegrensninger, men finner også stadig en begrunnelse for å kjøre enda litt fortere.

I en erklæring sier BSA at det gjelder å ta utgangspunkt i folks uttalte respekt for opphavsrett og utviklingsarbeid for å få dem til å skjønne hvordan deres egne brudd på disse prinsippene koster mange milliarder dollar og flere hundre tusen arbeidsplasser hvert år.

BSA vil også hevde seg på overvåkningssiden. Foreningen har utviklet programvare som internettilbydere for å avsløre tilfeller av ulovlig utveksling av programvare gjennom forskjellige typer tjenester, fra nettsteder og FTP til IRC og peer-to-peer.

Til toppen