Dårlig personvern i helsevesenet

Datatilsynet har avslørt flere grove brudd på personvernet i helsevesenet. Bruddene har særlig sammenheng med overgangen til ny teknologi.

Datatilsynet har avslørt flere grove brudd på personvernet i helsevesenet. Bruddene har særlig sammenheng med overgangen til ny teknologi.

- Vi har gjennomført tilsyn både innen primærhelsetjenesten, ved legekontorer og på sykehus. Hovedinntrykket er at vi ikke liker det vi ser, sier avdelingsdirektør Leif T. Aanensen i tilsyns- og sikkerhetsavdelingen i Datatilsynet til tidsskriftet Dagens Medisin.

Ifølge Datatilsynet er det et hovedproblem at utviklingen innenfor helsesektoren i for stor grad er drevet av teknologi. Avdelingsdirektør Aanensen mener teknologien endrer kulturen slik at langt flere mennesker enn dem som trenger det i jobben, får tilgang til helseopplysninger.

Til toppen