Dårlig styring fryser statlig IT-prosjekt

I motsetning til i andre offentlige IT-skandaler, stoppet Statens Vegvesen før det ble for ille.

Dårlig styring fryser statlig IT-prosjekt

I motsetning til i andre offentlige IT-skandaler, stoppet Statens Vegvesen før det ble for ille.

Prosjektstyring har fått en stadig større betydning ute i IT-bedriftene. ErgoGroup er blant de bedrifter i Norge som har hevet prosjektstyring opp til direktørnivå, og gikk ut i forrige uke og søkte etter opptil ti prosjektdirektører.

Nå får Statens vegvesen svi for dårlig prosjektstyring, og må midlertidig stoppe arbeidet med Au2sys, som er det nye nasjonale førerkort- og motorvognregisteret.

Det nye Au2sys skal erstatte dagens førerkort- og motorvognregister Autosys, som ble etablert på slutten av 70-tallet. Dagens system har rundt 20.500 brukere. Disse er i hovedsak trafikkskoler, bilforhandlere, politi og toll- og avgiftsdirektoratet.

Au2sys startet som et moderniseringsprosjekt, hvor det gamle Autosys skulle overføres til et mer tidsriktig system. Men under planleggingen og oppstarten endret prosjektet karakter til å bli et langt større utviklingsprosjekt enn forventet.

Informasjonsdirektør Sissel Faller innrømmer til digi.no at det er et ønske om bedre kontroll med kostnader og framdrift for IT-prosjektet, som er årsaken til at prosjektet fryses.

Det nasjonale førerkortregisteret skulle være klart i 2009, men vil bli utsatt med minst ett år, sier Faller.

Det var etter at den nye trafikkdirektøren Ole Christian Torpp ble engasjert som ny prosjektleder i Au2sys-prosjektet i august i år, at alle manglene ble åpenbare.

Vi har for sent innsett kompleksiteten og omfanget av prosjektet

Etter det digi.no kjenner til er det konsulentselskapet Da Vinci som er ansvarlig for utarbeidelsen av kravspesifikasjonen.

- Vi har for sent innsett kompleksiteten og omfanget av prosjektet. Vi har i dag for dårlig oversikt over det totale kostnadsbildet, fremdriften og organisering. Arbeidet er blitt mer omfattende og komplisert enn opprinnelig planlagt. Som prosjekteier velger jeg derfor å fryse arbeidet med Au2sys og replanlegge det videre arbeidet, sier trafikkdirektør Ole Christian Torpp.

En ny plan med totaloversikt over kostnader og fremdrift skal være på plass innen nyttår, og Statens vegvesen arbeider nå med en totalrenovering av prosjektet.

På denne måten håper Statens vegvesen å sikre seg at fremtidige kostnader med Au2sys er under kontroll. I tillegg vil en ny organisering gi bedre oversikt og kontroll med arbeidet.

Au2sys blir trolig et års tid forsinket. Men da skal fremtidige kostnader vil være under kontroll og en ny prosjektstyring vil følge opp leveransene på en sikker og oversiktlig måte, mener Statens vegvesen.

Vegvesenet har stoppet prosjektet før budsjett-sprekken er et faktum. Systemet for å utstede og sjekke førerkort har hatt et budsjett på hele 285 millioner kroner, men etterhvert ble prosjektet estimert til å koste totalt 450 millioner kroner. Men Vegvesenet har stoppet prosjektet før budsjett-sprekken er et faktum - så langt har Vegvesenet brukt litt under 200 millioner kroner.

    Les også:

Til toppen