Dårlige kvartalstall ga kursras for GartnerGroup

IT-analyseselskapet GartnerGroup gikk så vidt gikk i pluss i siste kvartal. Kursraset på 28 prosent ble forsterket av varslet om nødvendige investeringer som vil undergrave lønnsomheten de neste tolv månedene.

IT-analyseselskapet GartnerGroup gikk så vidt gikk i pluss i siste kvartal. Kursraset på 28 prosent ble forsterket av varslet om nødvendige investeringer som vil undergrave lønnsomheten de neste tolv månedene.

Tallene ble offentliggjort samtidig med at GartnerGroup åpner sin årlige Europe Symposium/ITxpo 99 i Cannes, der Europas ledende IT-eksperter samles for å høre hvordan deres verden vil utvikle seg de kommende tolv månedene.

Tallene overrasket Wall Street-analytikerne. De var ikke forberedt på nedgangen i driftsresultat, og heller ikke på at oppsigelsene og omorganiseringen som ble varslet i august, ville bli så kostbare. Dårlige utsikter til fortjeneste de kommende tolv månedene fikk aksjen til å stupe med 28 prosent etter børsens stengetid.

Driftsresultatet for kvartalet fram til 30. september, det siste i Gartners regnskapsår, falt med 14 prosent i forhold til samme kvartal i fjor, til 20,5 millioner dollar. Fratrukket ekstraordinære utgifter og inntekter, først og fremst relatert til oppsigelsene, viser regnskapet et beskjedent overskudd på 2,9 millioner dollar. Det svarer til tre cents per aksje. Ifølge Wall Street Journal hadde analytikerne ventet 23 cents per aksje.

Omsetningen i kvartalet økte med 13 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, fra 165,8 millioner dollar til 186,9 millioner.

Sektorfordelingen viser at gruppen kan være i ferd med å skifte fokus fra uhildet forskning til kunderettede tjenester. Inntekter fra forskningsrapporter økte med åtte prosent til 122,6 millioner dollar, mens inntekter fra tjenester og arrangementer økte med henholdsvis 34 prosent til 46,3 millioner dollar, og 35 prosent til 9,4 millioner. Øvrige inntekter falt med 24 prosent.

Gartner varslet "strategiske investeringer" på tre områder. Etter å ha kvittet seg med 175 årsverk i august, planlegges nyansettelser og andre investeringer innen (1) analyse av elektronisk handel der selskapet allerede sysselsetter 245 analytikere og konsulenter; (2) tjenester, for å "trekke veksler på [vår] kunnskapsbase og støtte kunder i bruken av teknologi for å oppnå sine forretningsmål; (3) e-handel på eget nettsted.

Fordelingen av disse investeringene synes å bekrefte fokusskiftet antydet av siste kvartals omsetning.

Gruppens finansdirektør Regina Paolillo anslår omfanget av investeringene til mellom 50 millioner og 60 millioner dollar. Hun spår et driftsresultat for neste regnskapsår tilsvarende mellom 80 og 90 cents per aksje. For regnskapsåret 1997-1998 var dette tallet 93 cents. Det økte til 102 cents i 1998-1999, trass i problemene i fjerde kvartal.

Til toppen