Dårlige markedsutsikter for web-tv

En undersøkelse gjennomført av Dataquest tyder på at markedet ikke er modent for innretninger som lar deg streife Internettet med tv-en.

En undersøkelse gjennomført av Dataquest tyder på at markedet ikke er modent for innretninger som lar deg streife Internettet med tv-en.

Rapporten fra det anerkjente analyseselskapet Dataquest bærer tittelen Internett-tv – nytt oppsving, eller en gjentakelse av katastrofen med interaktiv-tv? Begrepet Internett-tv viser til innretninger som koples til et tv-apparat, eller bygges inn i det, slik at det blir mulig å bruke tv-en til å streife Internettet.

Undersøkelsen viser at 93 prosent av alle amerikanske husholdninger sier de ikke har planer om å kjøpe en slik innretning i overskuelig framtid. Interessen for produktet er noe større i husholdninger med PC enn i det flertallet som ikke har PC.

– I sin nåværende form har ikke Internett-tv-en særlig potensiale i markedet, sier Van Baker i Dataquest. – Innretningens grensesnitt og anvendlighet kan forbedres kraftig. Det kan settes et spørsmålstegn ved bruksverdien hos forbrukeren, særlig hos dem som ikke disponerer noen PC.

Undersøkelsen antyder at folk likevel kan begynne å kjøpe innretningene dersom det gjøres enklere for brukeren å skreddersy et eget tilbud med lokalt innhold.

Til toppen