Dårlige odds for ny SOL-eier

Norges største nettsted har med tre konkurrerende eiere vært handlingslammet. En ny eier har store muligheter, men oddsene er dårlige.

Norges største nettsted har med tre konkurrerende eiere vært handlingslammet. En ny eier har store muligheter, men oddsene er dårlige.

Den nordiske Internett-bransjen kan stå overfor store endringer. For nå skal det største nettselskapet selges. SOL har i realiteten ligget i opplag i mange år i påvente av den løsning som nå kommer.

SOL startet tidlig og ble med Telenor i ryggen raskt det største nettstedet i Norge, og etter hvert i Sverige. Denne posisjonen har selskapet klart å holde - til tross for at selskapet har vært nesten handlingslammet.

Tre konkurrenter har sammen eid selskapet, noe som har bundet SOL på hender og føtter. I stedet for å slippe fri selskapet, har eierne i mange år pumpet inn milliardsummer for å videreføre den feilslåtte driften. Bare i tredje kvartal avskrev eierene 730 millioner svenske kroner.

Til tross for at selskapet hver dag bader i brukere, er Nordens største nettsted etter mange års drift fremdeles en svært dårlig butikk. Selskapet omsatte for bare 36,8 millioner svenske kroner i andre kvartal og hadde et driftstap på nesten det dobbelte - 64,4 millioner svenske kroner.

Børsnoteringen hjalp ingen ting når tre eiere sitter med 76 prosent av aksjene og nesten alt annet eies av store fond.

En stadig synkende aksjekurs og et elendig annonsemarked har presset partene til å kaste kortene. Dette skulle de gjort for lenge siden, nå får man vekslepenger for et selskap som går med store tap.

En ny, industriell eier kan gjøre mange spennende ting, men oddsene er dårlige. Det største problemet er at mye av trafikken på SOL kommer fra Telia og Telenor. De to selskapene har i realtiteten subsidiert selskapet ved å lede sine Internett-kunder til SOL i hopetall.

Men Telenor eier som kjent fra før av ABC Startsiden som med en håndfull ansatte ligger like bak SOL i trafikk. Spørsmålet er hvor mye Telenor og Telia er villig til å love i fremtiden. Schibsted leder ingen kunder til SOL og da kan det bli vanskelig å få Telia og Telenor til å opprettholde subsidiene. SOL er i dag Nordens Internett-konge, men trenger ikke å forbli det lenge når Telia og Telenor skfiter gir.

En ny eier må først rydde opp kraftig, og det planlagte salget er derfor en svært dårlig nyhet for mange SOL-ansatte, trolig blant annet Birger Steen, som har vært Schibsteds mann.

Med nye eiere vil vi først se en rendyrking og slanking av tjenestene SOL leverer. Det er søkemotoren og lenkekatalogen som er kjernen i SOL. Spørsmålet er hvem som kunne tenke seg å ta over.

Et annet problem som ytterligere forvansker salgsprosessen er at få kjenner SOL godt - eiersituasjonen har gjort det lite interessant å følge SOL-aksjen og selskapet.

Men har du penger, kan du altså bli Internett-konge i Norden. Om du vil være det lenge, er et åpent spørsmål.

Til toppen