Dårlige tider, men IT-lønningene stiger

I snitt steg lønnen i IKT-bransjen i fjor, men det er stor avstand mellom kvinner og menn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I snitt steg lønnen i IKT-bransjen i fjor, men det er stor avstand mellom kvinner og menn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentliggjort tall fra sin årlige lønnsundersøkelse av heltidsansatte i IKT-bransjen. Statistikken bygger på opplysninger for et utvalg av virksomheter med til sammen 37.907 heltidsansatte per tredje kvartal 2003.

Undersøkelsen avdekker en gjennomsnittlig lønnsøkning på 1.300 kroner per måned til 35.000 kroner per måned, altså 3,8 prosent mer enn i tredje kvartal 2002.

I snitt har dermed en IKT-ansatt 420.000 i årslønn. Konsulentvirksomhet er dominerende i IKT-sektoren hvor heltidsansatte har en snittlønn på 37.600 kroner som er en økning på 400 kroner eller 1,2 prosent fra 2002. I telekommunikasjon utgjorde tilsvarende månedslønn 36.000 kroner, en økning på 2.000 kroner eller 5,8 prosent. Til sammenligning hadde ansatte i IKT-varehandel en månedslønn på 31.900 kroner.

Kvinner tjener nesten 25 prosent mindre enn menn i samme bransje, viser tallene. Dette kan skyldes at kvinneandelen i lederstillinger er beskjedent i forhold til hos menn, der 3.377 menn besitter lederstillinger mot bare 651 av kvinnene.

Generelt i samfunnet tjener kvinner 83,9 prosent av det mennene gjorde i 2002. Tilsvarende tall for IKT-bransjen i 2003 er 80,9 prosent. Det er altså betydelig større skille mellom kvinner og menn innen IKT enn i samfunnet for øvrig.

Undersøkelsen fra SSB viser at 70 prosent av alle heltidsansatte i IKT-sektoren er ansatt i akademiske yrker og høgskoleyrker. I gruppen finner vi sivilingeniører, seniorkonsulenter og systemkonsulenter med en gjennomsnittlig månedslønn på 39.200 kroner.

En tredel av alle heltidsansatte i IKT-sektoren har inntil fire års universitets- og høgskoleutdanning. Månedslønna for denne gruppen utgjorde om lag 38.500 kroner i 3. kvartal 2003. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 700 kroner eller 1,7 prosent.

Til sammenligning hadde ansatte i kontoryrker og salgs- og serviceyrker en månedslønn på henholdsvis 25.000 og 26 100 kroner. Ledere hadde en månedslønn på 50.100 kroner, en vekst på 1.700 kroner eller 3,4 prosent.

Langtidsutdannende med mer enn fire år på høgskole eller universitet hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 44.200 kroner, mens ansatte med bare utdanning fra videregående har en månedslønn på 30.800 kroner.

Til toppen