Dårligere hos søta bror

Den svenske teleutfordreren NetCom endte med et resultat etter finansielle poster på 1,2 milliarder svenske kroner etter årets tre første kvartal, som er sterk vekst fra 715 millioner kroner i fjor men dårligere enn ventet.

Den svenske teleutfordreren NetCom endte med et resultat etter finansielle poster på 1,2 milliarder svenske kroner etter årets tre første kvartal, som er sterk vekst fra 715 millioner kroner i fjor men dårligere enn ventet.

Ifølge en prognosesammenligning gjort av SME Direkts var det ifølge Dagens Industri ventet 1,36 milliarder svenske kroner fra det svenske teleselskapet som i Sverige er utfordrer til Telia.

Resultat før avskrivninger endte på 2,18 milliarder svenske kroner, som er opp fra 1,54 milliarder i fjor, mens nettoresultatet endte på 833 millioner svenske kroner av et salg på 7,5 milliarder svenske kroner.

NetCom AB som blant annet eier det svenske mobilselskapet Comviq selger spesielt bra med kontantkort til sin mobiltjeneste og av den samlede kundemassen er nå 67 prosent av nysalget kontantkortkunder, mens 57 prosent av alle selskapets knappe 2 millioner kunder på kontantkort.

Konsernsjef Lars-Johan Jarnheimer sier at selskapet er svært optimistisk om framtiden for NetCom og det nyfusjonerte SEC. - Om vi benytter salgssummen til italienske Infostrada som målestokk, skulle vår kundebase innenfor fasttelefoni være vurdert til vel 80 milliarder (svenske) kroner.

Til toppen