Dårligere web-kommunikasjon

En ny undersøkelse blant ledende engelske og amerikanske selskaper viser at så mange som 40% ikke utnytter Internett til kommunikasjon med kunder eller investorer.

En ny undersøkelse blant ledende engelske og amerikanske selskaper viser at så mange som 40% ikke utnytter Internett til kommunikasjon med kunder eller investorer.

Og ikke bare det: Store selskaper som blant annet Hewlett-Packard og Intel, kan overhodet ikke kontaktes per email via nettsidene deres. Andre markedsledere, som for eksempel IBM, svarte ikke på henvendelser fra mulige investorer innenfor rammene av undersøkelsen, som var tre måneder, skriver BBC News.

Undersøkelsen, som ble utført av det internasjonale konsultasjonsselskapet Rainier, tok for seg 100 ledende firmaer i USA og like mange i Storbritannia. Resultatene viser blant annet at selskapene ikke har forbedret kommunikasjonsmulighetene de tilbyr gjennom nettsidene sine siden i fjor - i mange tilfeller har tilbudet faktisk blitt verre.

I tillegg til den høye andelen selskaper som ikke oppgir noen e-postadresse man kan kontakte dem på, viser undersøkelsen at mange selskaper bruker svært lang tid på å svare på henvendelsene, og mange svarer ikke i det hele tatt.

Disse manglene er bemerkelsesverdige ettersom selskapene risikerer å miste både kunder og investorer på grunn av det dårlige kontakttilbudet. Rainier mener undersøkelsen indikerer at bedriftene må ta Internett-tilbudet sitt på alvor, og hevder at et minstekrav bør være at det er like effektivt å kontakte selskapet per e-post som per telefon eller fax.

Til toppen