Dart er klar for serversiden

I alle fall via Docker-konteinere.

Dart er klar for serversiden
Danske Lars Bak leder utviklingsavdelingen som står bak Dart-språket og Googles implementering av dette. Bilde: Harald Brombach

Da sjefen for Googles utviklingsavdeling i Danmark, Lars Bak, besøkte Norge i forrige uke, fortalte han at Dart-språket snart også vil kunne brukes på serversiden av webapplikasjoner. Dart blir først og fremst fremmet som et alternativ til JavaScript, som brukes mest på klientsiden av webapplikasjoner. Men i de senere årene har mange tatt i bruk JavaScript også på serversiden ved hjelp av runtime-miljøet Node.js.

Bak fortalte til digi.no at det å kunne bruke det samme språket og forretningslogikken på både klient- og serversiden, er en slags hellig gral for utviklere, blant annet fordi det bidrar til redusert kompleksitet.

I går kunngjorde Google at Dart er klar til bruk på serversiden, i alle fall i visse sammenhenger.

Det Google nå har kommet med, er et sett med tre image-filer for Docker . Disse tilbyr Dart-støtte til et Debian-basert image. Image-filene inkluderer henholdsvis Dart SDK, selve runtimen og en enkel HTTP-server skrevet i Dart.

Google tilbyr image-filene først og fremst for at de skal kunne kjøres i Google App Engine, altså en del av selskapets nettsky. Men Docker er åpen kildekode-basert løsning som på kort tid har fått bred støtte. VMware og Microsoft er blant dem som har meldt seg på de siste månedene.

Googles image-filer for Docker er tilgjengelige her. Selskapet tilbyr også tilsvarende løsninger basert på node.js, Go, Python og Ruby.

    Les også: