Data-feil resulterte i skattetabbe

En datafeil fra Skattedirektoratet gav 34 000 skatteytere for høy skatt.

Automatiserte selvangivelser sparer både tid og penger, men det kan lønne seg å dobbeltsjekke allerede utfylte skatteposter.

Aftenposten skriver i dag om at alle som eier grunnfondbevis i sparebanker har fått beregnet for høy skatt av skattemyndighetene.

Alle personlig aksjonærer og 34.000 eiere av grunnfondsbevis i sparebankene har fått tilsendt en utfylt oppgave over aksjer og grunnfondbevis fra 2006.

I oppgaven er det en kolonne for prisen grunnfondsbeviset opprinnelig ble kjøpt for, men her har skatteetaten klart å føre 0,00 kroner som pris for alle.

Dette skal skyldes en teknisk feil ved tilretteleggingen av de data som skal forhåndsutfylles i aksjonæroppgaven.

Skatteyterne må selv rette opp i feilen fra Skattedirektoratet, for direktoratet vil ikke sende ut en ny korrigert oppgave.

Til toppen