Data skal avdekke Legionella-kilde

Avansert data-teknologi skal avsløre hvor de legionella-rammede kan ha blitt smittet.

Avansert data-teknologi skal avsløre hvor de legionella-rammede kan ha blitt smittet.

Det er i Østfold bekreftet 35 mennesker som er Legionella-smittet, hvorav fem er døde. Det er nå fullt beredskap i Østfold for å finne ut hvor smittekilden til Legonella kan ha oppstått.

En ekspertgruppe i Fredrikstad har lagt inn et dataprogram med detaljert informasjon om de smittedes pasienters bevegelsesmønster i tidsrommet da de kan ha blitt rammet av legionella, skriver Aftenposten.

På et digitalt kart over Fredrikstad og Sarpsborg har hver pasient fått sin unike fargekode, som viser bopel og hvor pasienten har beveget seg over flere dager.

På kartet er det plottet inn opplysninger om alle kjøleanlegg, vindretninger for tidsperioden og andre mulige smittekilder i området.

Ifølge Aftenposten har det tidligere vært antatt at legionella-smitten kan maksimalt spre seg et par kilometer fra kjøletårn.

Det er derfor et mysterium at smitten i Østfold er spredt over et så stort område som opptil 17 kilometer mellom de smittedes boliger.

Det kan derfor synes som at det kan være flere aktive smittekilder i området samtidig.

Til toppen