Dataavfall gjenvinnes på Skårer

I løpet av en måneds tid vil det bli åpnet et nytt gjenvinningsanlegg for dataavfall på Skårer. Gjenvinningsanlegget, som er et initiativ fra Kontor og Datateknisk landsforening (KDL), skal drives av det svenske gjenvinningsfirmaet Gottard Ragn-Sells Elektronikåtervinning.

I løpet av en måneds tid vil det bli åpnet et nytt gjenvinningsanlegg for dataavfall på Skårer. Gjenvinningsanlegget, som er et initiativ fra Kontor og Datateknisk landsforening (KDL), skal drives av det svenske gjenvinningsfirmaet Gottard Ragn-Sells Elektronikåtervinning.

Miljøbevissthet har ettervhvert blitt en viktig konkurransefaktor også for databransjen. Å kunne vise til gjenvinningsavtaler på utrangert datautstyr, er etterhvert blitt et viktig slagsargument for bransjen, og da spesielt overfor offentlige institusjoner. Uten eksplisitte pålegg fra myndighetene har derfor KDL tatt initiativet til å ordne en gjenvinningsavtale for norske PCer gjennom det svenske selskapet Gottard Ragn-Sellls Elektronikåtervinning.

- Vi har hittil hatt tilbud om å levere avfallet til Sverige. Nå vil imidlertid selskapet åpne en egen avdeling i Norge, sier generalsekretær i KDL Per Morten Hoff til digi:data. Han legger til at selskapet skal drive virksomheten på en industritomt på Skårer, og at det ikke vil ta lang tid før gjenvinningsanlegget er på beina.

- I løpet av en måned vil gjenvinningsanlegget, som vil sysselsette 4-5 personer, være i gang, sier Hoff.

Hittil kan det svenske selskapet oppgi at de klarer å gjenvinne 86 prosent av utstyret som leveres inn, men fortsatt er det mye å hente. Nye gjennvinningsteknikker, og maskinvare produsert med tanke på gjenvinning vil etterhvert gjøre det mulig heve denne prosentandelen betraktelig. Et av problemene i dag er blandt annet behandlingen av monitorer. Disse innneholder endel svært giftige stoffer, som det til nå har vært vanskelig å få ut men en nye metoder vil etterhvert få bukt på dette problemet.

- En ny maskin skal suge ut kjemikaliene, forklarer Hoff og legger tl at det tross alt ikke blir noen dyr affære for forbruker.

- Det blir mer og mer vanlig at produsenten betaler for denne tjenesten på forhånd, slik at forbruker kan levere den inn vederlagsfritt. For dem som ikke har en slik avtale, er heller ikke prisene så avskrekkende, sier Hoff. Han legger til at prisen for innlevering av utstyr er henholdsvis 1,50 per kilo for større maskiner, mens det for en PC med monitor ligger på 5 kroner per kilo.

- Vi håper imidlertid at flere og flere produsenter vil betale denne avgiften på forhånd, ettersom dette vil gi adgang til bruk av miljømerking på produktene, avslutter Hoff.

Til toppen