Databransjen deles mellom to innkjøpsportaler

De største maskinprodusentene skal sloss om å lage to markedsplasser for datamaskindeler på Internett.

De store dataselskapene må spise sin egen medisin. Selskapene planlegger å koordinere sine innkjøp på Internett, men klarer ikke å bli enige. Derfor deles databransjen i to med hver sin handelsplass. En av årsakene til splitten kan være at IBM og Intel er blant de største leverandørene.

På den ene siden står Compaq, Hewlett-Packard, den store amerikanske PC-leverandøren Gateway og Nec. Alliansen mangler en rekke store aktører, blant annet Dell, IBM, Sun, Intel, Siemens-Fujitsu og de største taiwanske PC- og hovedkort-produsentene.

IBM, som blir stadig større på del-leveranser til andre maskinprodusenter sier til avisen Wall Street Journal at selskapet skal lage en annen markedsplass med åtte andre aktører. Prosessor-leverandøren Intel er også en stor innkjøper av deler - selskapet lager store mengder hovedkort.

Den første portalen ble avduket av HP-sjef Carly Fiorina og Compaq-sjef Michael Capellas i går. Selskapet skal bruke 850 millioner kroner på å etablere en Internett-side som skal koordinere innkjøp av deler og salg av overskudd.

Dette skal gi bedre betingelser, men like viktig er det kanskje at selskapene koordinerer innkjøpsregler. Det betyr å bli enig om systemer for elektroniske kataloger og tvinge leverandører til å selge elektronisk.

For her blir det tvang - HP, Compaq, Nec og Gateway kjøper så mye som en tredjedel av produksjonen fra del-leverandørene. Det er derfor ikke så underlig at Hitachi, Quantum, AMD, Western Digital og en serie andre leverandører har undertegnet en avtale.

Amerikanske analytikere hevder at IBM og Intel har et forsprang med sine omfattende logistikk-systemer - HP og Compaq ligger her langt bak.

IBM lover å arbeide for at leverandører som kommuniserer med deres innkjøpssystem også skal kunne samarbeide med HP/Compaq-systemet.

;