Nkom markedstall 2015:

Databruken i norske mobilnett eser ut

Har passert over 100 millioner gigabyte årlig.

Databruken i norske mobilnett eser ut

Har passert over 100 millioner gigabyte årlig.

(RETTELSE: NTB skrev milliarder gigabyte, men det korrekte er nok millioner.)

Databruken i det norske mobilnettet fortsetter å ese ut. I fjor var økningen på 61 prosent, viser nye tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Den totale datatrafikken fra mobilabonnenter og abonnenter med mobilt bredbånd var i fjor på 103 petabyte, eller 103 millioner gigabyte.

Det er en økning på 39 petabyte fra året før. Dette er tre ganger mer enn økningen fra 2014 til 2015, ifølge Nkoms rapport om det markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester i 2015.

Mest privat

Nesten to tredeler av økningen i datatrafikken kommer fra ordinære mobilabonnementer, og det er med privatabonnement norske mobilbrukere surfer mest på nettet. I gjennomsnitt var datatrafikken per måned på 7,5 gigabyte for privatkunder, og 3,1 gigabyte per måned for bedriftskundene.

Rapporten fra det tidligere post- og datatilsynet viser at omsetningen i det norske markedet for elektronisk kommunikasjon i fjor passerte 34 milliarder kroner. Det er en økning på 800 millioner fra året før.

Færre kontantkort

Antallet mobilabonnenter gikk litt ned i fjor. Det skyldes først og fremst at bruken av kontantkort er avtakende. Likevel var det 5,7 millioner mobilabonnementer i Norge i fjor, fordelt på en befolkning på 5,2 millioner.

Til toppen