Datafeil truet liv på sykehjem

Oppgraderingen av datasystemet ved et bo- omsorgssenter førte til grov feilmedisinering.

Oppgraderingen av datasystemet ved et bo- omsorgssenter førte til grov feilmedisinering.

Ifølge en beregning fra apotekene kan samfunnet spare tre milliarder kroner per år med et komplett elektronisk system for deling av legemiddelinformasjon.

Ennå er ikke dette på plass, noe Risenga bo- og omsorgssenter smertelig fikk erfare. En datafeil ved oppgradering resulterte i feilmedisinering av 10 til 15 pasienter ved omsorgssenteret.

Det var da Asker kommune oppgraderte programmet Gerica, at feilen skjedde. Eldre rapporter forsvant, og data ble endret. Blant annet ble doseringen av medisiner forandret.

– Situasjonen var livsfarlig. Vi unngikk dødsfall utelukkende fordi vi har fått så strenge kontrollrutiner de siste årene. Ingen ble livstruende skadet, men flere fikk plager av feilmedisinering, sier tilsynslege Gudleik H. Leir til Aftenposten.

Leir anslår at 10 til 15 prosent av senterets 104 pasienter ble feilmedisinert eller ikke fikk de medisinene de skulle ha. Blant annet fikk ikke en pasient blodtrykksmedisinen sin.

Risenga må nå føre medisinkort manuelt, inntil en ny og oppdatert versjon kommer om 14 dager.

Helsetilsynet undersøker nå saken, og vil ikke foreløpig advare kommunene mot å bruke datasystemet.

Det knytter seg stor spenning til Trondheim kommune som er valgt ut som fyrtårnkommunen til å utvikle elektronisk medisinkort. Prosjektet skal utarbeide løsninger for å sende automatiske meldinger mellom fastlegen og samarbeidende instanser som hjemmesykepleie, sykehus, sykehjem og apotek.

    Les også:

Programmet skal være ferdig i 2007, og heter nettopp Samspill 2007. Det er Sosial- og helsedirektoratet som har valgt ut fem fyrtårnskommuner og seks prosjekter som skal løse det elektroniske samspillet.

Gjennom en treårs periode fram til 2007 skal Trondheim kommune finne og prøve ut en elektronisk løsning for deling av informasjon med medisinkort mellom fastlege, sykehus, hjemmesykepleie, sykehjem og apotek.

Til toppen