Dataforening mot skattlegging

Foreningsleder Bjørn Trondsen i Den Norske Dataforening syns det er forkastelig dersom en "bit tax" skal innføres. Foreningen protesterer i en pressemelding mot forslaget fra FNs "Human Development Report".

Foreningsleder Bjørn Trondsen i Den Norske Dataforening syns det er forkastelig dersom en "bit tax" skal innføres. Foreningen protesterer i en pressemelding mot forslaget fra FNs "Human Development Report".

I en rapport digi.no omtalte i går foreslås det at bruken av Internett ilegges en såkalt "bit tax", for eksempel en cent pr 100 sendte e-poster data, og at pengene herfra brukes til å hjelpe utviklingsland over i cyberspace. Det er en dårlig idé, mener Dataforeningen. I en pressemelding sendt ut fra byrået Newswire sier Bjørn Trondsen at det er forkastelig å skattlegge bruk av internett. En slik skatt blir så liten at de færreste vil merke det, og likevel gi 70 milliarder dollar i overførsler til u-land. Men DND er altså i mot.

Pressemeldingen i sin helhet er slik:

FN vil skattlegge overføring av data på internett. Pengene skal gå til å utvikle it i u-land. Den Norske Dataforening går hardt ut mot forslaget. Forslaget er offentliggjort i Human development-rapporten for 1999 som ble lagt fram denne uka. Politisk rådgiver i FNs utviklingsprogram (UNDP) Håkan Björkman er overbevist om at forslaget vil bli virkelighet.

- Det trengs penger for å spre internett i verden. Dette er et forslag til finansiering av nettilgang og it-utvikling for fattige og underutviklede land, sier Björkman. Han er medforfatter av den ferske rapporten.

FN er lite konkrete på hvordan skatten skal inndrives og administreres. Björkman understreker at den vil bli så liten at folk flest ikke merker noe til den.

- Vi foreslår én cent per 100 sendte e-poster. Med utgangspunkt i nettrafikken i 1996 vil dette innbringe 70 milliarder amerikanske dollar, sier Björkman.

- Forkastelig

Leder Bjørn Trondsen i Den Norske Dataforening mener FNs forslag vitner om manglende forståelse for hva internett er.

- Dette er helt feil. Å bruke nettjenester som verktøy for internasjonal skattlegging strider mot grunnideen bak internett, sier Trondsen. Han mener at nettskatten i tillegg vil være meget vanskelig å gjennomføre.

- Det vil være teknisk sett uhyre komplisert, og politisk sett antakelig enda vanskeligere, sier Trondsen. Han frykter også at nettskatten vil kunne skape en svært uheldig presedens.

- Hvis politikerne oppdager at det faktisk går an å skattlegge internett, kan dette fort bli en ny statlig melkeku. Prinsippet er forkastelig, sier Bjørn Trondsen.

Vandrehistorie

Skattlegging av internett og e-post har vært foreslått tidligere. For tre år siden utredet den belgiske professoren Luc Soete et liknende forslag for EU-kommisjonen. Soete begrenset imidlertid forslaget til skatt på e-post. Inntektene skulle gå til å kompensere tapte inntekter som følge av overgang til elektroniske medier.

I USA og Canada har det i vår og i sommer versert uriktige nyhetsmeldinger om statlig innførsel av skattlegging av e-post.

Til toppen