BEDRIFTSTEKNOLOGI

Dataforeningen advarer mot å flytte Post- og teletilsynet

Å flytte Post- og teletilsynet er å spille hasard med funksjonsdyktigheten til en etat som spiller en nøkkelrolle for fremveksten av et fungerende telemarked, mener Dataforeningen.

24. feb. 2003 - 17:16

Dataforeningen har sendt ut denne pressemeldingen i forbindelse med Stortingets åpne høring om statlige tilsyn i dag:

Flytting av Post- og teletilsynet er hasard

Oslo (24.02.03) - Å flytte Post- og Teletilsynet er å spille hasard med funksjonsdyktigheten til en etat som spiller en nøkkelrolle for fremveksten av et fungerende telemarked, sier Morten Neeb i Dataforeningens telepolitiske utvalg i forbindelse med Stortingets åpne høring om statlige tilsyn i dag.

Den Norske Dataforening er bekymret for konsekvensene en flytting av Post- og teletilsynet vil ha for det norske telemarkedet, som er inne i en svært sårbar fase. Foreningens telepolitiske utvalg deltok i den åpne høringen om flyttingen av tilsyn i Stortinget i dag, og Morten Neeb fremførte foreningens syn.

En flytting er et sjansespill med en kompetanse og arbeidsform som er bygget opp over mange år, og som ikke enkelt kan gjenskapes gjennom rekruttering. I tillegg vil den nye geografiske avstanden til viktige aktører i markedet annullere den funksjonen PT har som ”bransjearena”, fremholder foreningens talsmann som de to viktigste innvendingene mot flyttevedtaket.

Kompetanse

Flyttingen innebærer at vi spiller hasard med funksjonsdyktigheten til en etat som spiller en nøkkelrolle for fremveksten av et fungerende telemarked. Erfaringer fra andre land viser at det tar tid å gjenoppbygge kompetansen i en etat som tvangsflyttes fra et sted til et annet. Det svenske Statskontoret har konkludert med at en i praksis ikke flytter slike virksomheter, en "nedlegger dem og etablerer dem på nytt, en prosess som tar 3-5 år”.

PTs rolle er av en så spesiell karakter at Norge som samfunn ikke har råd til å ta sjansen på at kompetansen må gjenoppbygges, enten det er helt fra bunnen av, eller bare delvis.

- Det siste vi trenger nå er et PT som tar to skritt tilbake i en nasjonal og internasjonal situasjon som krever at PT er foroverlent og utvikler ny kompetanse, sier Neeb.

Den type kompetanse som er bygget opp i PT kan ikke rekrutteres, den skapes "innenfra". I tillegg til å ha spisskompetanse innen teknologi, jus og økonomi, har PT utviklet en regulatorisk forståelse.

En slik forståelse får du ikke med deg fra skolebenken. Kulturen som er bygget opp, med en tverrfaglig smeltedigel av økonomer, jurister og ingeniører, vil kunne gå tapt eller i beste fall få en alvorlig knekk.

Bransjearena

PT har formelle og uformelle roller. Etaten fungerer blant annet som en "bransjearena". PT har mer enn 5.000 besøkende i løpet av år, og det dreier seg ikke om skoleklasser og stortingskomitéer - det er bransjefolk som kommer til PT for å møtes på nøytral grunn og fremlegge sitt budskap - kanskje med PT som "mellommann". Slik er PT blitt en arena for uformelle løsningsorienterte nettverk. Utallige slike møter har gjort at man sammen har fått løst en konflikt eller et teknisk problem uten å gå til regulatoriske skritt.

Denne bransjearenaen vil svekkes og antagelig forsvinne helt dersom PT flyttes fra Oslo, hvor ”alle” i telebransjen holder hus.

eNorge i revers

Regjeringens ambisiøse eNorge-planer under forutsetter at vi har teknologiske rammebetingelser hva gjelder både tilgang til infrastruktur, og utvikling, prising og bruk av nye tjenester. Men gapet mellom oss og andre land vokser i vår disfavør. Forholdene i telekommarkedet er en kritisk suksessfaktor for utviklingen av eNorge. Dette markedet er inne i en spesielt sårbar periode, hvor avreguleringen i praksis bare såvidt har startet, og utfallet av de små og store kriger som utkjempes og allianser som bygges i markedet vil ha dramatisk effekt på Norges vei mot det som populært kalles "kunnskapssamfunnet".

- Dersom våre verste forutanelser slår til og PT går "ned for telling" i en periode på fra 3-5 år, vil Regjeringens telepolitiske, IT-politiske og mediepolitiske mål bli "ulvemat", sier Morten Neeb.

- Vi lever i en "konvergenstid", hvor telekom, datateknologi og media smelter sammen. Utviklingen har og vil fortsatt ha drastiske implikasjoner for "mannen i gata". Slik det alltid er når nye markeder åpnes, er det varierende innslag av "vill vest" i telekommarkedet. Uten et velfungerende PT vil det kun være den sterkes rett som gjelder, avslutter han.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.