Dataforeningen kartlegger norsk IT-bruk

En undersøkelse fra Dataforeningen skal finne ut hvordan Norges største virksomheter bruker IT.

En undersøkelse fra Dataforeningen skal finne ut hvordan Norges største virksomheter bruker IT.

I undersøkelsen IT i praksis kartlegger Dataforeningen hvordan Norges 500 største virksomheter benytter IT. Undersøkelsen skal gjennomføres årlig.

På eNorge-konferansen nylig ble det fokusert på flere undersøkelser som viser at Norge sakker akterut hva gjelder IT. Dataforeningen mener disse undersøkelsene er for opptatt av ren kvantitet. I stedet for å telle antall PC-er og bredbåndslinjer, skal IT i praksis vise hvordan teknologien anvendes, og hvilke gevinster eller andre fordeler den gir.

Hensikten med undersøkelsen er å fremskaffe et faktagrunnlag for IT-debatten, og inspirere til IT-utvikling i den enkelte virksomhet. Dataforeningens danske motpart, Dansk IT, har gjennomført en tilsvarende undersøkelse hvert år siden 1996.

Den danske modellen for IT i praksis betegnes som et av landets viktigste referanser i IT-debatten, både for politikere og journalister. Virksomhetene som intervjues representerer en tredjedel av arbeidsstyrken og 500 milliarder kroner i omsetning.

Faktainnsamlingen og intervjuene til den første norske undersøkelsen gjennomføres i høst. Dataforeningen regner med å offentliggjøre resultatene gjennom rapporten IT i praksis - strategi, trender og erfaringer i norske virksomheter tidlig i 2005. I forbindelse med fremleggelsen, vil det bli arrangert en konferanse som går i dybden på resultatene.

Temaene undersøkelsen tar for seg er IT-strategi og «IT-governance», driftsutsetting av IT («outsourcing»), styring av IT-funksjonen, kritiske suksessfaktorer for implementering av IT, teknologiske tendenser og økonomi.

Dataforeningen samarbeider med Rambøll Management om å gjennomføre undersøkelsen. Spørsmålene utarbeides i samarbeid med en sparringgruppe bestående av femten IT-direktører. I sparringgruppen sitter blant andre IT-direktør Odd Edvardsen i Rikstrygdeverket, IT-direktør Lars Bjørnstad i Sparebank 1 Forsikring, IT-sjef Ole Martinsen i NIVA, teamleder Catherine Janson fra daVinci AS, administrerende direktør Renny Bakke Amundsen i EUCIP Norge, og direktør Cato Musæus fra Interforum Partners AS.

Til toppen