Dataforeningen utsetter eventuell sammenslåing

Dataforeningens nye leder Kjell Rusti skal utrede strategi og samarbeid med andre organisasjoner.

Dataforeningens nye leder Kjell Rusti skal utrede strategi og samarbeid med andre organisasjoner.

En av sakene det var sterkest oppmerksomhet omkring på Dataforeningens landsmøte i Stavanger i helgen, var et forslag om et tettere og mer formalisert samarbeid, og eventuelt en sammenslåing med IKT-Norge.

Hovedstyret ba landsmøtet om et mandat til å innlede forhandlinger med IKT-Norge om en slik prosess. Etter debatten ble forslaget omformulert, og landsmøtet ga sin tilslutning til et mer generelt mandat om strategisk samarbeid med andre organisasjoner.

    Les også:

Som ventet ble administrerende direktør i Steria AS, Kjell Rusti (43), valgt som ny leder for Dataforeningen, etter Truls P. Berg. Hans første oppgave blir å gjennomføre en prosess hvor det skal legges en ny strategi for Dataforeningen i de kommende tre til fem år.

– Vi skal grave under hver eneste stein i organisasjonsstrukturen vår, og se hva som fungerer og hva som ikke fungerer, sa han i sin programerklæring til landsmøtet. – Med nesten 12.000 medlemmer og en god stigning i aktivitetsnivået i fjor, har vi et glitrende utgangspunkt for å vitalisere foreningen, og i enda større grad sette den på kartet.

Om strategisk samarbeid med andre organisasjoner sa Rusti:

– Det må utredes, og ses i lys av strategiprosessen ellers.

Kjell Rusti er født 15.01.1961 i Flekkefjord. Han er administrerende direktør i Steria AS. Tidligere stillinger er divisjonsdirektør i Tietoenator (ISI) 1994-98; direktør i Thranegruppen (Tørrkopi) 1992-94; markedssjef i Tietoenator (ISI) 1989-92; amanuensis Handelshøgskolen BI 1986-89; forsker FFI 1984-86; Utdannelse: Cand. scient, Universitetet i Oslo 1985; siviløkonom BI 1984; Tillitsverv: Styremedlem i HSH, og nå altså leder for Den Norske Dataforening.

Til toppen