Dataforeningen utsetter eventuell sammenslåing

Dataforeningens nye leder Kjell Rusti skal utrede strategi og samarbeid med andre organisasjoner.

En av sakene det var sterkest oppmerksomhet omkring på Dataforeningens landsmøte i Stavanger i helgen, var et forslag om et tettere og mer formalisert samarbeid, og eventuelt en sammenslåing med IKT-Norge.

Hovedstyret ba landsmøtet om et mandat til å innlede forhandlinger med IKT-Norge om en slik prosess. Etter debatten ble forslaget omformulert, og landsmøtet ga sin tilslutning til et mer generelt mandat om strategisk samarbeid med andre organisasjoner.

    Les også:

Som ventet ble administrerende direktør i Steria AS, Kjell Rusti (43), valgt som ny leder for Dataforeningen, etter Truls P. Berg. Hans første oppgave blir å gjennomføre en prosess hvor det skal legges en ny strategi for Dataforeningen i de kommende tre til fem år.

– Vi skal grave under hver eneste stein i organisasjonsstrukturen vår, og se hva som fungerer og hva som ikke fungerer, sa han i sin programerklæring til landsmøtet. – Med nesten 12.000 medlemmer og en god stigning i aktivitetsnivået i fjor, har vi et glitrende utgangspunkt for å vitalisere foreningen, og i enda større grad sette den på kartet.

Om strategisk samarbeid med andre organisasjoner sa Rusti:

– Det må utredes, og ses i lys av strategiprosessen ellers.

Kjell Rusti er født 15.01.1961 i Flekkefjord. Han er administrerende direktør i Steria AS. Tidligere stillinger er divisjonsdirektør i Tietoenator (ISI) 1994-98; direktør i Thranegruppen (Tørrkopi) 1992-94; markedssjef i Tietoenator (ISI) 1989-92; amanuensis Handelshøgskolen BI 1986-89; forsker FFI 1984-86; Utdannelse: Cand. scient, Universitetet i Oslo 1985; siviløkonom BI 1984; Tillitsverv: Styremedlem i HSH, og nå altså leder for Den Norske Dataforening.

Les mer om:
;