Datakluss på Gardermoen

Datasystemet for flygelederne på Gardermoen blir tre måneder forsinket, etter at den amerikanske leverandøren Ray Theon Electronics ikke har oppfylt sine forpliktelser.

Datasystemet for flygelederne på Gardermoen blir tre måneder forsinket, etter at den amerikanske leverandøren Ray Theon Electronics ikke har oppfylt sine forpliktelser.

Flygelederne datasystem til den nye hovedflyplassen på Gardermoen, er blitt tre måneder forsinket. Årsaken er at det amerikanske selskapet Ray Theon Electronics ikke har oppfylt sine forpliktelser.

- Implementeringen av det nye systemet skulle starte 15. august, men dette er forskjøvet til 15. september, sier informasjonssjef for Gardermoen-prosjektet Knut Egil Hansen til digi. Han regner med at det kommer ytterligere forsinkelser i tillegg.

- Forsinkelsene har opparbeidet seg over en lengre periode, og trolig vil det ta tre måneder lengre tid enn beregnet å få fullført prosjektet, sier Hansen, som forteller at tre-fire flygeledere til høsten må sendes over til USA for å få opplæring i systemet. Flygelederne som sendes over, vil benyttes i opplæringen av de øvrige flygelederne.

Hovedårsaken til forsinkelsen at utviklingen av programvaren ikke har gått etter planen. Det er likevel ikke aktuelt å skifte leverandør i det langt fremskredne prosjektet, sier Hansen.

- Vi vil fortsette samarbeidet med Ray Theon, og utsettelsene vil ikke forsinke prosjektet som helhet. Istedet for å ta i bruk det nye systemet som planlagt 1. januar, benytter vi istedet et backup-system som vi har gjort klart, sier Hansen, som ikke tror leveringsvanskene vil få store økonomiske konsekvenser.

- Det eneste dette koster oss er tid. Vi har som sagt en avtale med Ray Theon som står ved lag, sier Hansen. Kontrakten med Ray Theon beløper seg til totalt 70 millioner kroner.

Om dette beløpet kan bli redusert som følge av forsinkelsen er Hansen mer usikker på.

- Foreløpig har jeg ikke hørt snakk om dagbøter, men jeg antar at forhold av denne type er tatt med i kontrakten. Jeg kjenner dessverre ikke denne i detalj, avslutter Hansen.

Til toppen