Datakollaps slettet 100.000 helsemeldinger

Norsk Helsenett var nede i 16 timer, og får kritikk for dårlig IT-sikkerhet.

Datakollaps slettet 100.000 helsemeldinger

Norsk Helsenett var nede i 16 timer, og får kritikk for dårlig IT-sikkerhet.

Oslo (NTB): En datakollaps i Norsk Helsenett førte til at meldingstjenesten var ute av drift hele dagen fredag 12. september. 100.000 rapporter, henvisninger og røntgensvar må sendes på nytt.

Alle meldinger som ble sendt fra midnatt til klokken 16 denne fredagen må sendes på nytt. Til sammen kan det dreie seg om 100.000 meldinger. Man vet ikke om alle meldingene som ble slettet, er sendt på nytt, og om viktig informasjon, som prøvesvar, er kommet fram, skriver Dagens Medisin.

– Ingen fare
Kommunikasjonssjef Ellen Appelbom sier at Norsk Helsenett har kontaktet de berørte parter via telefon, e-post og brev, men Appelbom kan ikke garantere at alle har fått med seg at meldingene de har sendt, ikke er kommet fram.

– Det skal ikke være fare for pasientene. Alle meldingene er lagret i avsenderens system. Når avsenderne blir klare over feilen, må de sende meldingene på ny.

– For lettvint
President Torunn Janbu i Legeforeningen tar saken svært alvorlig. Hun sier det er Helsenettet som må ta ansvar for sine dårlige sikkerhetsrutiner.

– Der svært alvorlig at Helsenettet har et system der masse pasientopplysninger blir borte uten at man har en sikkerhet for å få fatt i opplysningene, sier Janbu.

– Når kommunikasjonssjefen i Helsenettet sier at avsenderen kan finne meldingene og sende dem på nytt, er dette for lettvint. Mange av disse meldingene kan være av en slik art at de haster. Noen av legene kan være på ferie og tro at meldingene har kommet fram, understreker Legeforeningens president.

Norsk Helsenett opplyser at bakgrunnen for kollapsen var test av e-resepten. I testen ble sendt et meldingsvolum for et helt kvartal i løpet av en halv time, noe systemet ikke tålte.

    Les også:

Til toppen