Datakortet lanserer eBorger

eBorger er et tilbud til dem som ønsker å få ferdigheter nok til å kunne delta i dagens e-samfunn.

eBorger er et tilbud til dem som ønsker å få ferdigheter nok til å kunne delta i dagens e-samfunn.

Datakortet lanserer eBorger som er et tilbud til dem som ikke jobber med data i hverdagen. Med sertifikatet eBorger skal du være i stand til å bruke nettbank, bestille reiser på nett, finne frem til offentlig og annen informasjon og sende e-post.

Den nasjonale lanseringen av eBorger vil skje i Dataforeningens lokaler 24. mai, hvor blant annet statssekretær Oluf Ulseth i Nærings- og handelsdepartementet tar utfordringen og skal gjennomføre eBorgertesten på direkten.

Lanseringen skjer dagen før eNorge konferansen om IT og innovasjon, hvor eBorger også vil bli vist frem. Der kan dem som vil ta testen og på stedet få bevist sin eBorger kompetanse.

eBorger retter seg mot personer som kun har behov for basiskompetanse på data. Opplæringen tar for seg helt grunnleggende kunnskaper om datamaskinen, tekstbehandling, Internett og e-post.

- Vi ser at store grupper av befolkningen ennå ikke er aktive deltakere i det nye informasjonssamfunnet, nå får de en enestående sjanse til å bli det. Mange personer ser med fortvilelse på at en rekke tjenester kun gjøres tilgjengelig ved hjelp av Internett eller e-post, sier fagansvarlaig for eBorger Bernt Nilsen.

Målet med eBorger er at hele nasjonen skal ha en minimums IT-kompetanse, og den bør ikke være lavere enn det som er beskrevet i fagplanen for eBorger.

eBorger består av opplæringsmateriell og eBorgertesten som godkjennes formelt av Datakortet. I tillegg godkjenner Datakortet kurssenter som tilbyr ordinær klasseromsundervisning over hele landet.

Ved lanseringstidspunktet finnes det allerede over 50 godkjente eBorger kurssenter over hele landet, som alle tilbyr eBorgerkurs.

Flere av de sentrale aktørene i Norge er interessert i ”eBorger til folket” som konsept. På lanseringsdagen, er det ikke bare statssekretæren fra Nærings- og handelsdepartementet som stiller opp, også aktører som Utdannings- og forskningsdepartementet, Abelia v/Paul Chaffey, LO, Seniornett og Vox deltar. I tillegg vil Finnmark fylkeskommune og fylkesbibliotek være til stede for å fortelle om Finnmark som det første eBorger fylket.

Til toppen