Datakortet med Office 2003

Datakortet kommer nå med tester i Microsoft Office 2003.

Datakortet kommer nå med tester i Microsoft Office 2003.

Office 2003 innholder nye versjoner av programvarene Word, Excel, Access, PowerPoint og Outlook og Datakortet utvider med 120 tester i forskjellige programvarer i Microsoft Office 2003.

De nye Datakorttestene er foreløpig utviklet på norsk programvare, men fra 1. mars vil Office 2003 tester være tilgjengelig på engelsk programvare med spørsmålsformuleringer på norsk.

Datakortet utvider også sitt produktspekter på ekspertnivå; med tester i Modul 5 – Database og Modul 6 – Presentasjon. De nye Eksperttestene er utviklet for Microsofts programvare – Access og PowerPoint – og kan også gjennomføres i Microsoft Office 2003.

Fagplanen for ekspertnivå bygger videre på ferdighetene som etterspørres i Datakortets moduler 3, 4, 5 og 6. Det innebærer dermed at kandidaten må kunne utnytte programvarer ved å benytte noen av de mer komplekse funksjonene i programmet. For nærmere beskrivelse av fagplanene, se www.datakortet.no

Datakortet

Datakortet er et internasjonalt ledende kompetansebevis som dokumenterer ferdigheter innenfor 7 moduler som kan tas i valgfri rekkefølge og antall:

· Grunnleggende IT-forståelse

· Bruk av datamaskin og operativsystem

· Tekstbehandling

· Regneark

· Database

· Presentasjon

· Internett og e-post

Til toppen