Datakrim-ofre tror ikke på politiet

Mindre enn 1 av 100 av de gjennomførte datainnbruddene og 1 av 10.000 av forsøkene som ble oppdaget mot norske virksomheter i fjor, ble meldt til politiet.

Mindre enn 1 av 100 av de gjennomførte datainnbruddene og 1 av 10.000 av forsøkene som ble oppdaget mot norske virksomheter i fjor, ble meldt til politiet.

Tall fra den norske politiets registre viser at det i 2001 ble anmeldt totalt 199 tilfeller av datakriminalitet. Viljen til å levere inn en anmeldelse varierer sterkt mellom hvilke typer kriminalitet det er snakk om.

En klar "vinner" i statistikken er maskinvaretyveri. 51,3 prosent av alle datamaskintyverier blir anmeldt til politiet, ifølge mørketallsundersøkelsen "Datakriminalitet i 2001", mens 15,5 prosent av alle tilfeller av tyveri av informasjon blir anmeldt.

Men så blir det sørgelig lesning: Bare 2,5 prosent av tilfellene der det blir oppdaget endring og/eller sletting av data, blir anmeldt til politiet, skarve 0,8 prosent av alle datainnbrudd anmeldes, og nettavisenes store skrekk, såkalte tjenestenektangrep, blir meldt til politiet i kun 0,4 prosent av tilfellene. Forsøk på datainnbrudd blir rapportert til politiet i fattigslige 0,01 prosent av tilfellene mens virusangrep i praksis aldri blir anmeldt.

Andre funn i mørketallsundersøkelsen:

En hovedårsak til at politiet ikke blir koblet inn i datakrim-saker er at saken enten oppfattes som for ubetydelig til å belemre politiet med dem, eller at man ikke har tro på at politiet har ressurser (eller kompetanse) nok til å granske saken.


Tabell: Årsaker til at datakriminelle handlinger ikke blir anmeldt til politiet (mørketallsundersøkelsen "Datakriminalitet i 2001")

Saken er ubetydelig 15 prosent
Tror ikke politiet har ressurser nok 13 prosent
Tror ikke det er mulig å finne gjerningsmannen 13 prosent
Tror ikke forholdet er straffbart 7 prosent
Angrepet kommer fra utlandet 7 prosent
Tror ikke bevisene holder i en rettssak 4 prosent
Tror ikke politiet har kompetanse nok 4 prosent
Tror det kan gi en negativ omtale av bedriften 1 prosent
Gjerningsmannen er egen ansatt 1 prosent
Vet ikke 23 prosent

Til toppen