Datakrimjeger til børsen

Førstestatsadvokat Sverre Lilleng slutter i Økokrim for å lede markedsovervåkingen ved Oslo Børs.

- Markedsovervåkning er høyt prioritert, og ansettelsen av Sverre Lilleng er et ledd i styrkingen av denne funksjonen, sier direktør Tor G. Birkeland med ansvar for Seksjonen for markedsaktiviteter i en pressemelding fra Oslo Børs.

Sverre Lilleng (40) har siden 1991 vært ansatt som førstestatsadvokat ved Økokrim, der han de fire siste årene har ledet datakrimteamet (se relaterte artikler i margen til høyre).

Til toppen