Datalagringsdirektivet er ikke EØS-relevant

Det er flere grunner for at datalagrings-direktivet ikke er EØS-relevant, mener samferdsels-ministeren.

Datalagringsdirektivet er ikke EØS-relevant

Det er flere grunner for at datalagrings-direktivet ikke er EØS-relevant, mener samferdsels-ministeren.

Ifølge en landsomfattende spørreundersøkelse om nordmenns kjennskap og holdninger til Datalagringsdirektivet, som regjeringen om kort tid må ta stilling til, svarer hele 69 prosent av de ikke kjenner til direktivet.

Datalagringsdirektivet legger opp til at all telefon og datatrafikk skal kartlegges og lagres i inntil 24 måneder.

Nå vil samferdselsminister Liv Signe Navarsete har en offentlig debatt om overvåking av privatlivet.

- Vi må ha en bevisst holdning til hvor mye overvåking summen av ulike IT-systemer bidrar til, sier Navarsete til Aftenposten.

Hun har foreløpig ikke tatt stilling til om hun mener Norge bør reserve seg mot å innføre EUs omstridte direktiv om datalagring, men signaliserer sterk skepsis til innholdet.

Det er Navarsete og justisministeren som blir ansvarlig for å innlemme et eventuelt EU-direktiv i norsk lov.

Som EØS-land må Norge innlemme mange EU-direktiv i norsk lov, men Navarsete mener det er god grunn til å stille spørsmål om det gjelder dette direktivet.

- Det er flere grunner som taler for at det ikke er EØS-relevant fordi det i liten grad har med fri flyt av varer, tjenester, arbeid og kapital å gjøre som er kjerneområdet i det indre markedet, sier hun til Aftenposten.

Til toppen