– Datalagringsdirektivet er ulovlig

EUs Generaladvokat slakter direktivet.

– Datalagringsdirektivet er ulovlig
Bilde: Marius Jørgenrud

Brussel (NTB): Datalagringsdirektivet bryter med rettigheter som ligger til grunn for EU-samarbeidet, mener generaladvokaten i Unionen. Saken skal opp for EU-domstolen neste år.

Det er generaladvokat Pedro Cruz Villalón i EU-domstolen som kommer med anbefalingen til domstolen, skriver Aftenposten.

– Datalagringsdirektivet er i sin helhet ikke kompatibelt med kravene som ligger i Den europeiske unions charter om grunnleggende rettigheter, heter det.

– Direktivet utgjør et alvorlig inngrep i den grunnleggende rettigheten personvern, lyder anbefalingen videre.

Dommerne i EU-domstolen skal behandle saken til våren, og de står fritt til å følge anbefalingen eller å være uenige i den. (©NTB)

Les mer om: