Dataorm ringer nødnummer

FBI advarer nå mot en ny internettorm som sprer seg raskere enn andre tilsvarende dataormer. Ormen kalles 911 fordi den får smittede maskiner til å ringe det amerikanske nødnummeret.

FBI advarer nå mot en ny internettorm som sprer seg raskere enn andre tilsvarende dataormer. Ormen kalles 911 fordi den får smittede maskiner til å ringe det amerikanske nødnummeret.

Ormen kan med andre ord sette liv og helse i fare fordi den i verste fall kan føre til at trafikken til nødnummeret blir for stor og tjenestene dermed ikke blir tilgjengelige.

Ormen sletter dessuten innhold på harddisken.
FBI advarer nå på sine egne nettsider mot ormen som er såpass "intelligent" at den søker på Internett etter systemer som tillater skriver- og fildeling, og når den finner slike systemer kopierer den seg selv over på disse maskinene.


Ifølge Government Computer News ble ormen første gang oppdaget i Houston, siden er det også blitt rapportert tilfeller i San Francisco. Likevel karakteriserer foreløpig antivirusleverandørene smitterisikoen som "lav".

Det bør likevel understrekes at 911-ormen er potensielt farlig fordi den spres lett i åpne nettverk, og den krever lite av brukeren før vedkommendes maskin smittes (jamfør fjorårets e-postpest "Melissa").

Et godt råd: Følg jevnlig med på hjemmesidene til de største antivirusleverandørene (noen av dem finner du nedenfor).

Til toppen