Dataquest varsler rystelser hos PC-leverandørene

PC-industrien er på vei gjennom sin tredje store omstilling, sier ledende analytiker i Dataquest, Scott Miller, i et intervju med nyhetstjenesten Newsbytes.

PC-industrien er på vei gjennom sin tredje store omstilling, sier ledende analytiker i Dataquest, Scott Miller, i et intervju med nyhetstjenesten Newsbytes.

Miller tidfester de to forrige omstillingene i PC-industrien til 1985 og 1992.

I 1985 ble MS-DOS/PC-DOS den faktiske industristandarden, og de som ikke greide omstillingen, forsvant etter hvert. Miller oppfatter Apple som eneste unntak.

I 1992 skyldte Windows-bølgen gjennom leverandørrekkene og definerte en ny faktisk standard.

Den pågående rystelsen skyldes produksjonsmodellen til Dell Computer, der ingen PC bygges før den er bestilt. Miller mener at denne modellen har vist seg så effektiv at alle PC-leverandører er nødt til å sette seg inn i den og tillempe den på en måte som gavner helheten i selskapet.

Miller peker på at en viktig egenskap ved Dells modell, som ledende konkurrenter som Compaq allerede er i gang med å etterlikne, er at salg og service skilles fra hverandre. Dell har vist at heller ikke på bedriftsmarkedet, er det verken regningssvarende eller hensiktsmessig å knytte salget av en PC til service og support utover et viss nivå. Det betyr at indirekte salg gjennom butikker og andre ledd ikke tilfører varen verdi. Dells suksess har gjort dette pinlig klart for alle.

- Dell har rettet et søkelys mot ineffektivitet i hele markedet, sier Miller. - Dette vil drive gjennom endringer som distributører, support og kanaler kan oppleve som smertefulle. Det de tror de tilføyer av verdi holder ikke i den nye verden. Mange PC-fabrikanter vil også oppleve at måten de produserer på, hindrer dem fra å holde tritt med konkurrentene.

Å produsere på bestilling medfører spesielle problemer, særlig for de mellomstore leverandørene, mener Miller.

- De mellomstore PC-fabrikantene vil finne at med Dells modell, må de ta en god del sjanser med sin komponent-leverandører. De må kontrollere lagerbeholdningen. De må ta stilling til hva de skal beholde på hyllene, og disse avgjørelsene må være riktige. De må oppnå bedre effektivitet, ellers vil de bukke under, sier Miller til Newsbytes.

Miller advarer mot blind kopiering av Dells eksempel. Men han slår fast at de som ikke prøver å rette seg etter den nye tid, vil oppleve store problemer.

Til toppen