Datascientister: Studentene som vasser i tilbud om sommerjobb

Dette vil nærlingslivet ha: Masterstudenter i data science, folk som både kan statistikk og matematikk og lærer å behandle store datamengder.

Datascientister: Studentene som vasser i tilbud om sommerjobb
Chris Ghai, Oda Johanne Kristensen og Lars Henry Berge Olsen er de første som tar master i data science ved UiO. Nå kommer et nytt kull. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

I fjor slo Universitetet i Oslo sammen krefter fra statistikk og informatikk for å gi studenter mulighet til å ta en master i data science. Det nye masterstudiet i datavitenskap kombinerer matematikk, statistikk og informatikk.