Datasentraler er større klimatrussel enn alle fly

En rapport fra McKinsey foreslår flere tiltak for å unngå sin egen dystre prognose.

Datasentraler er større klimatrussel enn alle fly

En rapport fra McKinsey foreslår flere tiltak for å unngå sin egen dystre prognose.

På årets konferanse Green Enterprise Computing Symposium som Uptime Institute arrangerte for tredje gang i forrige uke, leverte McKinsey & Co en rapport om datasentralers bidrag til utslipp av klimagasser.

Datasentraler utvides i dag svært raskt. Rapporten bygger på data fra Uptime Institute for å regne ut hvor mye elektrisk strøm de bruker i dag, og hvor store klimautslipp det gir med utgangspunkt i hvordan denne strømmen produseres i dag.

Gitt at datasentraler fortsetter å utvides fram til 2020 i samme takt som de siste årene, og bruker elektrisk kraft på samme måte som i dag, vil verdens samlede datasentraler innen 2020 bidra til minst like store klimautslipp som verdens samlede luftfart, heter det i rapporten.

Det understrekes i rapporten at denne utviklingen er fullt ut unngåelig. Teknologi og metoder for å redusere energiforbruket ligger nemlig opp i dagen.

Ifølge rapporten utnytter datasentraler gjennomsnittlig 56 prosent av sin samlede kapasitet. Mer effektiv drift kan følgelig vei bidra til en kraftig reduksjon av utslippene.

Et spesielt viktig punkt er datasentralens servere. Ifølge rapporten er den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden 6 prosent. I noen sentraler kunne man fjernet opptil 30 prosent av alle servere uten å merke noen innvirkning på verken kapasitet eller tjenester. Kriteriet for dette, er når en server aldri brukes i mer enn 3 prosent av sin kapasitet.

Større effektivitet vil også gi store besparelser. Den årlige vekstraten for datasentralers energikostnader er i dag 16 prosent, ifølge rapporten.

McKinsey mener det hele dreier seg om dårlig planlegging med tanke på etterspørsel og kapasitet, og for dårlig økonomisk kontroll fra bedriftsledelsen. Lederne kan ikke holde IT-toppene ansvarlige, rett og slett fordi de mangler mål på hvor effektiv – eller ineffektiv – driften er.

Ifølge rapporten kan de fleste organisasjonene få dobbelt så mye dataytelse per watt innen 2012 med minimale tiltak.

Løsningen er tredelt:

  • Bedre driften ved å ta i bruk moderne og velprøvede metoder, særlig virtualisering, og legge energiforbruk inn som kriterium ved kjøp av ny maskinvare.
  • Bedre regnskapsføringen slik at man til enhver tid ved hva datasentralen faktisk koster.
  • Innføre målbare mål for energisparing og utnevne «energitsarer» som kan sørge for at målene blir oppfylt.

Rapporten foreslår en ny type måltall for en organisasjons samlede IT- energieffektivitet, døpt CADE for «Corporate Average Data Efficiency». CADE måler faktisk effektivitet som prosentandel av en beregnet ideal. Målet er ikke helt ferdig: Det omfatter faktorer som gjennomsnittlig CPU-bruk, samlet IT-belastning, samlet IT-kapasitet og samlet energiforbruk. Det som gjenstår å legge inn i CADE er blant annet energieffektivitet til delsystemer som servere, lagring og nettverk.

Med CADE vil en kunne sammenlikne datasentralers energieffektivitet på samme måte som man i dag kan sammenlikne drivstofforbruket i biler, mener McKinsey.

Det videre arbeidet med CADE kan ventes å samordnes med USAs miljødirektorat EPAs «Energy Star»-program for servere: Der er det under utvikling måltall for nettopp de delene som i dag mangler i CADE.

    Les også:

Til toppen