STATSBUDSJETTET 2018

IKT-Norge og Abelia jubler: Datasentre slipper eiendomsskatt i den nye budsjettavtalen

Fra datasenteret Green Mountain DC1 på Rennesøy. (Illustrasjonsfoto)
Fra datasenteret Green Mountain DC1 på Rennesøy. (Illustrasjonsfoto) (Bilde: Green Mountain)

Dette står om datasentre og skatt i det nye statsbudsjettet

 «Vannkraftanlegg, anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum og vindkraftanlegg skal ikke omfattes av forslaget. Derimot vil nettanlegg (overføringsanlegg) som en følge av forslaget i all hovedsak bli fritatt for eiendomsskatt. Et unntak er produksjonslinjer som er en del av kraftanlegg, se punkt 7.2. Også anlegg for teletjenester og datamaskiner i store datasentre vil bli fritatt.

(...) 

Datamaskiner og servere vil regnes som produksjonsutstyr og -installasjoner når disse inngår i produksjonsprosessen. Det samme vil gjelde kabler, hyller og søyler for oppbevaring av datautstyr, anlegg for nødstrøm, kjøling og stabil luftfuktighet, samt brannslukkingsutstyr når slikt utstyr er installert direkte av hensyn til datautstyret. Dette innebærer at produksjonsutstyr og -installasjoner i f.eks. datasentre vil være fritatt for eiendomsskatt

Kilde: https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/Dokumenter/Budsjettdokumenter/skatter-avgifter-toll/Prop-1-LS-/Del-2-Narmere-om-forslagene-/7-Eiendomsskatt-/

(Våre uthevinger.)

Kjetil Thorvik Brun, fagsjef IKT og digitale næringer i Abelia.
Kjetil Thorvik Brun, fagsjef IKT og digitale næringer i Abelia. Bilde: Esben Johansen

– Maskinskatten har, etter gjennomslaget på reduksjon av el–avgiften for datasentre, vært det største hindre mot vekst, og store nyetableringer og investeringer i datasenternæringen, sier Kjetil Thorvik Brun, fagsjef IKT og digitale næringer i Abelia.

Han snakker om eiendomsskatten på blant annet datasentre i Norge. Datasentre blir regnet som arbeidsmaskiner og tilbehør på næringseiendom – som per gjeldende rett faller innunder kategorien «verk og bruk» når de er integrert i anlegget, og inngår i dag i eiendomsskattegrunnlaget.

Men i statsbudsjettet 2018 er det nå klart at blant annet datasentre fritas fra denne skatteleggingen (se faktaboks).

– Maskinskatten har hengt over DC–næringen som et stort usikkerhetsmoment. Regjeringen og samarbeidspartiene fortjener ros for å ha lyttet på oss i bransjen på dette og fjernet skatten, sier Brun.

– Dette tar oss et stort skritt nærmere like konkurransevilkår med våre nordiske naboland i konkurransen om de store enterpriseetableringene, og kanskje viktigst av alt – det baner vei for sterk vekst i bredden av norsk datasenternæring.

Han påpeker likevel at  jobben ikke er helt ferdig.

– Fortsatt gjenstår noe arbeid, for eksempel med situasjonen på fiber – og ikke minst må vi trappe opp arbeidet med å synliggjøre Norge som attraktiv vertsnasjon for datasentre, sier Brun.

IKT–Norge: – Et tiltrengt gjennombrudd for datasenterne!

Også Roger Scherjva fra IKT–Norges Forum for industrielle datasentre – og også sjeføkonom i IKT-Norge – jubler over nyheten.

– Når denne potensielle skattebomben nå ryddes av veien, vil Norges bli enda mer interessant som et land for å lagre og bearbeide data, Roger Schjerva .

– Det er ekstremt viktig at Stortinget skjærer gjennom her.

Sjeføkonom Roger Schjerva i IKT-Norge.
Sjeføkonom Roger Schjerva i IKT-Norge. Bilde: Gorm K. Gaare

Han forteller at IKT-Norge er veldig glade for at Stortinget har lyttet til en ny næring, først ved å redusere el–avgiften til industrinivå og nå ved å rydde i eiendomsskatten.

– Vi vil følge prosessen og nedtrappingsplanen videre for å sikre at ballen kommer helt i mål, sier Schjerva.

Brun i Abelia legger ikke skjul på hvor stor glede denne nyheten bringer:

– Det har på ingen måte vært åpenbart at dette skulle gå gjennom, men det er mange av oss som har jobbet veldig hardt med å få til dette over lengre tid. Nå skal det feires! sier Brun.

Kommentarer (7)

Kommentarer (7)
Til toppen