Datasiling identifiserte terrorist før angrepet

US Army identifiserte Mohamed Atta før 11. september, men så ble dataene slettet.

US Army identifiserte Mohamed Atta før 11. september, men så ble dataene slettet.

Curt Weldon er republikansk kongressrepresentant fra delstaten Pennsylvania og nestleder for forsvarskomiteen i Representantenes hus. Han har de siste månedene kjempet for å få fram nøyaktig hva som skjedde med datasilingsprogrammet Able Danger som USAs hær kjørte i 1999 og 2000, og som skal blant annet ha identifisert Mohamed Atta som mulig terrorist. Atta betraktes som hjernen bak terrorangrepene 9. september 2001 mot New York og Pentagon.

Weldon har samlet beviser for at alt materialet knyttet til Able Danger, til sammen 2,5 terabytes, ble beordret ødelagt i 2000. Han har også samlet beviser for at de som drev Able Danger ved flere anledninger prøvde å orientere FBI om blant annet Mohamed Atta og Al Qaida, men at tre avtalte orienteringsmøter ble avlyst av FBI.

Han har bedt regjeringen forklare hvorfor materialet ble ødelagt, hvorfor FBI nektet å orienteres, og hvorfor det ikke står noe om Able Danger i den offisielle rapporten til undersøkelseskommisjonen som ble etablert for å gjennomgå alt rundt angrepene 11. september 2001.

I forrige uke, etter at talspersoner for Bush-regjeringen hadde prøvde å benekte eksistensen av Able Danger, innkalte Weldon til en pressekonferanse der han gjennomgikk alt sitt materiale. Alt Weldon sa på denne pressekonferansen er lagt ut på denne lenken: Press Conference of Rep Curt Weldon: 9/11 Commission and Operation «Able Danger»: 9/11 Commission suppressed the evidence.

I går gjennomførte senatets juridiske komite en høring der Weldons navngitte kilder skulle vitne. De møtte, men i siste liten kunngjorde USAs forsvarsdepartement at de ikke fikk lov til å si noe.

Komiteens leder Arlen Specter gjennomførte høringen så langt mulig, men ingen av vitnene som forsvarsdepartementet lot snakke, kunne annet enn bekrefte bare små deler av Weldons anklager. Specter lovet å gjenoppta høringen på et seinere tidspunkt.

Framtredende kongressrepresentanter fra begge partier har uttrykt forbauselse over departementets håndtering av høringen, og over hele saken.

Saken stiller også Clinton-regjeringen i et dårlig lys, siden Able Danger-materialet ble ødelagt sommeren 2000.

Able Danger var et datasilingsprosjekt som hentet materiale fra åpne kilder, ikke bare fra Internett. Hensikten var å samle informasjon om blant annet narkotikahandel, terrorister og organiserte kriminelle. Prosjektet hadde blant annet et fotografi av Mohamed Atta, og sammenholdt fotografiet med informasjon om at han hadde forbindelser med en muslimsk celle i Brooklyn med tilknytning til Sheik Omar Abdel-Rahman som ble stilt for amerikansk rett og dømt i 2000.

Weldon hadde fem vitner som ville avlegge ed på at de husket dette. Weldon hadde også, på et vis som ennå ikke er klart, greid å gjenopprette noe av materialet fra Able Danger, som bekrefter at Atta var identifisert av prosjektet.

Forklaringen på at materialet ble ødelagt skal være at USAs forsvar ikke har anledning til å oppbevare materiale om amerikanske borgeres mulige lovbrudd i over 90 dager uten å overgi det til sivile myndigheter. Hvorfor materialet ble destruert i stedet for å bli overgitt, er ikke forklart. Under senathøringen i går måtte forsvarsdepartementets vitner også innrømme at siden Atta ikke var amerikansk statsborger, kunne Able Danger-materialet om ham vært oppbevart uten tidsbegrensning.

Hvem som ga ordre til at materialet ble ødelagt, er heller ikke klart.

    Les også:

Til toppen