Dataspesialister blant de friskeste i Sverige

Høyt arbeidspress holder de svenske IT-folkene unna sykesengen.

Høyt arbeidspress holder de svenske IT-folkene unna sykesengen.

På oppdrag fra arbeidsmiljøtidssskriftet Du&Jobbet har analyseselskapet SCB ferske tall på hvordan de forskjellige jobbene slår ut på sykefravær.

Dataspesialistene viser seg å være uvanlige friske med i snitt 4,79 sykedager i året, og dermed blant de minst i syke i Sverige. Datateknikere og operatører kommer med sine 6,79 dager tett etter.

Åsa Erba-Stenhammar som er ansvarlig for IT-avtaler i forbundet Unionen sier til Computer Sweden at en av forklaringene til det lave sykefraværet kan være ung alder i bransjen.

Hos Unionen er gjennomsnittsalderen 45 år og på IT-siden 41 år. En annen forklaring er muligheten til å jobbe hjemmenfra der man selv legger opp arbeidstiden når man er redusert ved sykdom i stedet for å ta ut sykedager.

Men Erba-Stenhammar frykter også at det høye arbeidspresset i Sverige i likhet med Norge nå opplever kan føre til at flere strekker seg mer enn det som godt er.

Undersøkelsen viser også at det er et stort skille mellom de sykeste og friskeste yrkesgruppene i Sverige. Embetsmenn og politikere er de friskeste med 2,44 sykedager i snitt som bare er en åttende del sammenlignet med garvere som er syke 20,27 dager i året.

Til toppen