Dataspill er sunt for barn

En svensk undersøkelse om barn og dataspill, viser at spillet gir positive helseeffekter.

En svensk undersøkelse om barn og dataspill, viser at spillet gir positive helseeffekter.

En ny undersøkelse fra det svenske Folkehelseinstituttet, viser at barn som spiller dataspill får bedre romforståelse og reaksjonsevne.

– Dette har vi visst lenge, sier spillansvarlig i SAFT-prosjektet, Jørgen Kirksæther.

SAFT-prosjektet er et opplysningsprosjekt for trygg bruk av nye medier, støttet av EUs handlingsplan for sikker bruk av Internett.

Kirksæther viser til tilsvarende resultater i SAFT-kartleggingen, som avdekker at dataspill er favorittaktiviteten for nærmere 65 prosent av barn og unge som bruker Internett.

Den svenske undersøkelsen konkluderer med at barn og unge som spiller elektroniske spill får forbedret reaksjonsevne, romforståelse og evne til å håndtere abstrakte former. Dette er egenskaper som tradisjonelt forbindes med menneskelig intelligens.

Undersøkelsen viser også at det er vanskelig å finne noen forbindelser mellom spill og voldelig adferd. I gitte tilfeller kan spill føre til en noe mer aggressiv lek umiddelbart etter at spillingen avsluttes. Men man finner også bevis på det motsatte – at spilling fører til roligere lek. Det er ikke mulig å finne langtidsvirkninger.

– Det er naturlig å se at noe forhøyet adrenalinnivå kan føre til mer utagerende lek, men dette går over på svært kort tid, sier Kirksæther.

Til toppen