Dataspill skal bekjempe fattigdom

Elever ved Lørenskog videregående skole imponerte miljøministeren med digital næringsutvikling i Afrika.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim åpnet den interaktive skoleturneringen "Utviklingsinvestoren".
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim åpnet den interaktive skoleturneringen "Utviklingsinvestoren".

Elever ved Lørenskog videregående skole imponerte miljøministeren med digital næringsutvikling i Afrika.

Et dataspill utviklet av Hyper Interaktiv i samarbeid med Norfund ble i dag demonstrert i DnBs lokaler.

Dataspillet skal bekjempe fattigdom i Afrika, og en pilotgruppe fra Lørenskog videregående skole demonstrerte overfor miljø- og utviklingsminister Erik Solheim hvor mye fattigdom de kan utrydde med 100 millioner kroner.

utviklingsinvestoren

skal videregående skoler over hele landet konkurrere om hvem som er best til å skape arbeidsplasser og økonomisk vekst i utviklingsland.

Utviklingsinvestoren lærer elevene om hvordan Norfund fremmer næringsutvikling i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Under veiledning fra læreren tar elevene på seg rollen som investeringsselskap på vegne av Norfund. Elevene velger å investere i bedrifter eller fond og må hele tiden løse problemer i bedriftene.

Erik Solheim ser det ikke som utenkelig at et slikt spill kan bli aktuelt å innføre på alle landets vidergående skoler.     Les også:

Utvikler Christian De Courey kan få større utbredelse av sitt spill i undervisningen.
Utvikler Christian De Courey kan få større utbredelse av sitt spill i undervisningen.

- Fattigdom kjennetegnes av mangel på penger og arbeidsplasser, sier Norfunds administrerende direktør Kjell Roland, og fortsetter: Våre investeringer lar enkeltmennesker og bedrifter ta ansvar for egen fremtid. Vi overfører teknologi, kompetanse og kapital som er sårt tiltrengt. Men det tar tid å bygge opp sosialt og miljømessig ansvarlige bedrifter. Her er mange dilemmaer som elevene får brynt seg på, akkurat som vi gjør daglig i Norfund.

Den landsomfattende skolekonkurransen starter i dag og avsluttes 1. desember. Hovedpremien er en reise til et av Norfunds prosjekter i et utviklingsland.

I det interaktive spillet må elevene løse typiske problemer for en investor i utviklingsland: hiv/aids-situasjonen, dårlig arbeidsmiljø, korrupsjon og budsjettstyring. Elevene må ofte reise ut for å rydde opp i problemer som oppstår ved bedriftene. De får stadig nyheter og oppdrag fra Norfunds styre, fra prosjektledere og andre aktører via tekstmeldinger og e-post. De får også høre videobudskap fra Norfunds eier, styreleder og direktør. Alle valg elevene tar får konsekvenser i form av poeng eller avkastning på investeringene.

Elever ved Lørenskog videregående skole var en del av et pilotprosjekt før sommeren for å teste og kvalitetssikre spillet.

– Spillet egner seg godt innenfor fag som bedrifts- og samfunnsøkonomi, engelsk, geografi og samfunnskunnskap. Tilbakemeldingene fra elevene er at dette er en spennende, interessant og morsom måte å lære på. Spillet rokker ved de tradisjonelle forestillingene mange har om utviklingsland og menneskene som bor der, og viser at det er mange positive muligheter for utvikling i disse landene, sier Ildrid Jørem, assisterende rektor på skolen.

Odd Arild Olsen i organisasjonen BarneVakten gir råd om barn og medier. Han er glad for at Norfund benytter dataspill som et læringsverktøy i skolen.

– Utviklingsinvestoren er et gjennomarbeidet spill som både er lærerikt og underholdende, og et godt eksempel på hvordan spill kan benyttes i undervisningen, sier han.

Til toppen