Datatilsynet anmelder epost-rekonstruksjon

Det er ikke ofte Datatilsynet går til politi-anmeldelser, men tilsynet reagerer sterkt mot Redningsselskapet.

Det er ikke ofte Datatilsynet går til politi-anmeldelser, men tilsynet reagerer sterkt mot Redningsselskapet.

Datatilsynet anmeldte mandag Redningsselskapet ved generalsekretær Monica Kristensen Solås til politiet for flere brudd på personopplysningsloven. Anmeldelsen er gjort med bakgrunn i et tilsyn gjennomført 24. august i år, opplyser Datatilsynet på sine nettsider.

Ifølge Datatilsynet har ledelsen i Redningsselskapet blant annet søkt i e-posten til flere medarbeidere, uten å ha vurdert tilstrekkelig om innholdet var virksomhetsrelatert eller av privat karakter.

Det ble også søkt gjennom e-post som de berørte ansatte hadde slettet, og sikkerhetskopier av e-post. Videre ble det ifølge Datatilsynet gjort søk i e-post som var sendt til og fra de tillitsvalgte.

I tillegg til å bryte personopplysningsloven har Redningsselskapets ledelse også opptrådt i strid med interne retningslinjer og rutiner, mener Datatilsynet.

Leif T. Aanensen, avdelingsdirektør i Datatilsynet sier til digi.no at tilsynet mener dette er en viktig prinisippsak.

I tillegg til å anmelde saken til politiet har Datatilsynet varslet flere pålegg til Redningsselskapet. Blant annet gjelder dette at det må etableres og dokumenteres rutiner knyttet til de ansattes bruk av datasystemet, sletting av sikkerhetskopier og oppfyllelse av informasjonsplikten overfor de ansatte.

Redningsselskapet har frist til 15. oktober på å komme med eventuelle innvendinger.

Til toppen