Datatilsynet avslår biometrisk ID

Datatilsynet har avslått alle forslag om biometrisk ID som er fremmet hittil.

Datatilsynet har avslått alle forslag om biometrisk ID som er fremmet hittil.

Datatilsynet har mottatt mange spørsmål knyttet til bruk av fingeravtrykk. Noen vil bruke fingeravtrykk i stedet for garderobelapp, andre vil bruke fingeravtrykk i forbindelse med tidsregistrering på arbeidsplasser og andre igjen mener fingeravtrykk og irisskanning er hensiktsmessige virkemidler for å kontrollere adgangen til lufthavner og andre terrorutsatte områder.

Datatilsynet vil ha begrenset bruk av biometriske kjennetegn, og har fattet flere vedtak om avslag. Disse berører blant annet SAS Braathens, Bunnpris, Tiger Tiger, Esso Norge og Iris Gardermoen.

    Les også:

Datatilsynet har benyttet personopplysningslovens paragraf 12 som framholder at identifikasjonsmidler bare nyttes når det er saklig behov for sikker identifisering og når metoden er nødvendig for slik identifisering.

Fingeravtrykk, irisskanning og andre biometriske kjennetegn, faller inn under definisjonen av «entydige identifikasjonsmidler». Bruk av disse må derfor oppfylle de strenge vilkårene, mener Datatilsynet.

Datatilsynet mener vilkårene i paragraf 12 ikke har blitt oppfylt i noen av de sakene som er behandlet inntil nå. Det er derfor gitt beskjed om at bruken av biometriske kjennetegn ikke kan innføres eller må avsluttes dersom bruken allerede er igangsatt, i alle sakene.

Til toppen